Aantal allochtonen groeit sneller dan autochtonen

Het aantal allochtonen in Nederland groeit sneller dan het aantal autochtonen. De totale bevolking in Nederland is tussen 1990 en 1997 met 5 procent gegroeid tot 15,6 miljoen personen....

ANP

VOORBURG

Het aantal personen dat tot een etnische minderheid behoort, is met 30 procent toegenomen tot 1,1 miljoen. De tweede generatie van deze groep is in dezelfde periode zelfs met 49 procent vermeerderd tot 399 duizend.

Het CBS maakt onderscheid tussen etnische minderheden en overige allochtonen. Tot de eerste groep behoort iedereen die geboren is in Turkije, Marokko, Suriname, de Nederlandse Antillen, Aruba en voormalig Joegoslavië. Overige allochtonen zijn mensen die in een ander land geboren zijn, of van wie een van de ouders in het buitenland geboren is.

'Hieronder vallen bijvoorbeeld veel Europeanen. Ook prins Willem-Alexander is volgens deze definitie allochtoon', licht CBS-onderzoeker F. Huls toe.

De positie op de arbeidsmarkt van etnische minderheden is volgens het onderzoek slechter dan die van overige allochtonen. De tweede generatie doet het aanmerkelijk beter.

'Niet verwonderlijk', meent Huls. 'Zij spreken beter Nederlands en hebben doorgaans een betere opleiding genoten dan hun ouders.'

Meer over