Aanklacht Zwitsers om Van den Berg

Een Zwitsers administratiekantoor wordt door de Nederlandse advocaat Bob van der Goen aansprakelijk gesteld in de oplichtingsaffaire rond René van den Berg....

Van der Goen, die werkt voor gedupeerde beleggers, maakte woensdagbekend dat hij een claim indient tegen MOC AG uit Zug. Ook stelt hij dedirectie van MOC persoonlijk aansprakelijk. Volgens Van der Goen moet dezeTreuhand (een soort administratiekantoor) ervoor zorgen dat het geld datVan den Berg in Zwitserland afleverde retour komt.

Van den Berg, tegen wie een strafrechtelijk onderzoek loopt, wordtverantwoordelijk gehouden voor het wegmaken van 125 miljoen euro. Hijhaalde dat geld op bij ongeveer 1400 beleggers, die hij hoge rendementenbeloofde zonder die uit te keren.

Eerder werd bekend dat Van der Goen ook de vermogensbeheerderIntervaluta uit Joure aansprakelijk stelt. Van den Berg was jarenlangdirecteur bij Intervaluta.

Meer over