Zorgverzekeraars in zee met buitenland

Zorgverzekeraars moeten voortaan ook met buitenlandse hulpverleners contracten afsluiten. Ze moeten zich niet langer beperken tot artsen of ziekenhuizen die in Nederland zijn gevestigd....

Van onze verslaggeefster

AMSTERDAM

Het bestuur van Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de overkoepelende organisatie van verzekeraars, maakte dit standpunt gisteren bekend - een koerswijziging ten opzichte van de huidige situatie - naar aanleiding van een uitspraak van het Europese Hof in Luxemburg, van 28 april. Minister Borst van Volksgezondheid zal binnenkort aan de Tweede Kamer laten weten welke consequenties de overheid trekt uit het Luxemburgse arrest.

De Europese rechter stelde twee Luxemburgers in het gelijk die een rekening bij hun ziekenfonds indienden voor hulp die in het buitenland was verleend. De fondsen weigerden te betalen, omdat er geen toestemming was gegeven voor die hulp. De ene patiënt had in België een bril aangeschaft, de andere had zich door een tandarts in Duitsland laten behandelen.

Het Hof acht het strijdig met de Europese regels dat een zorgverzekeraar wél toestemming zou moeten geven voor behandeling in een andere lidstaat van de Europese Unie, terwijl dat voor behandeling in het eigen land niet hoeft.

Zorgverzekeraars Nederland trekt uit de uitspraak van het Hof de conclusie dat Nederland niet de ogen kan sluiten voor het feit dat de nationale grenzen steeds minder belangrijk worden.

Maar Nederlanders dienen de hulp in het buitenland alleen vergoed te krijgen als het ziekenfonds een overeenkomst heeft met de buitenlandse hulpverlener. Elke individuele verzekeraar moet zelf beslissen of hij dat doet, vindt ZN.

Zeer kostbare ingrepen in het buitenland, zoals een harttransplantatie, kunnen volens ZN wel worden uitgevoerd zonder contract, maar alleen als de verzekeraar daartoe van tevoren toestemming heeft gegeven. Dat kan alleen als er in Nederland een wachtlijst is.

Meer over