Nieuws

Zorgen om corona op de werkvloer: werkgever wil testen aan de poort

Nu de kantoortuin en andere werkplekken weer steeds drukker worden bezocht, blijken werkgevers zich zorgen te maken over besmettingen onder personeel. Een rondgang van BNR laat zien dat meer dan honderd werkgevers hun personeel verplicht op corona willen laten testen. De radiozender deed hiervoor navraag bij werkgeversverenigingen en arbodiensten. In sommige gevallen kiezen ondernemers voor het inrichten van een eigen teststraat bij hun bedrijf.

Redactie

Eerder deze maand bleek al uit een enquête onder 600 leden van werkgeversvereniging AWVN dat 70 procent zich zorgen maakt over de veiligheid op de werkvloer door niet-gevaccineerde medewerkers. Eenzelfde percentage zou daarom medewerkers naar hun vaccinatiestatus willen vragen. Dit is nu niet toegestaan. De werkgeversvereniging wil dat het kabinet onderzoekt of met tijdelijke wetgeving kan worden toegestaan dat in bepaalde omstandigheden wordt gevraagd naar deze informatie om daarop maatregelen te nemen. Werkgeversorganisatie VNO-NCW is hier ook voorstander van.

In de Verenigde Staten gaan bedrijven al veel verder. Zo hebben grote techbedrijven al enige tijd een ‘prikplicht’ voor hun personeel. In Europa speelt deze discussie met name rond zorgmedewerkers. In Frankrijk is hier het nodige verzet tegen.

Testen is een lichtere variant in de strijd corona buiten de kantoormuren te houden. Titus Kramer van arbodienst Capability zegt tegen BNR dat hij denkt dat het testen de enige oplossing is om de zorgen van gevaccineerde werknemers weg te nemen. ‘Met testen kom je iedereen tegemoet, dit is het meest neutrale systeem. Bij productiebedrijven blijkt volgens Kramer een grotere bereidheid om zich te laten testen dan in administratieve functies.

Meer over