De kwestiePeter de Waard

Zit er wel een verdienmodel in een oud paleis?

Peter de Waard artikel ColumnBeeld .

Sinds prins Bernhard op 1 december 2004 overleed heeft paleis Soestdijk geen bewoner meer. En sinds die tijd is er ook geen verdienmodel meer voor de Poort naar de Utrechtse Heuvelrug, want de schavuit van Oranje haalde voor de BV Nederland altijd wel ergens een ordertje binnen, zij het dat hij daar zelf ook niet slechter van werd.

Na vijftien jaar is nog altijd onduidelijk, wat er met het paleis – dat ouderen nog kennen van het jaarlijkse bloemendefilé in de tijd dat Juliana nog koningin was en Dick Passchier vertelde wie er langs het bordes trok –  gaat gebeuren.

Voor de staat was het dertien jaar een blok aan het been. Er moest 4 miljoen euro per jaar op worden toegelegd om de onderhoudsintensieve parken en landerijen er nog een beetje fatsoenlijk te laten uitzien en het paleis niet helemaal te laten verwaarlozen.

Twee jaar geleden werd het verkocht aan de MeyerBergman Erfgoed Groep voor een symbolisch bedrag van 1,75 miljoen euro – een dubbeltje per Nederlander. Voorwaarde was dat die de kostbare renovatie voor haar rekening zou nemen en er een bij een oud paleis passende bestemming voor zou vinden. Ambitieuze plannen werd opgesteld: een kennis- en promotiecentrum voor het Nederlandse bedrijfsleven over water, agricultuur & voeding, energie en gezondheid. En dat zou moeten worden gecombineerd met wonen en horeca. Maar inmiddels ligt het financiële plaatje aan gruzelementen.

De provincie en de gemeente Baarn hebben een streep gehaald door het voornemen de ruim 40 miljoen euro kostende renovatie van het paleis te financieren met woningbouw op een deel van de parken rondom het paleis. Er mogen woningen gebouwd worden waar al bebouwing is, maar er mogen geen bomen worden gekapt om extra ruimte te creëren.

Zondag konden bezoekers zich voor het laatst vergapen aan de plekken waar Juliana de spruitjes schoonmaakte en haar eega stoute dingen deed. Maar in afwachting van een oplossing zal er geen slopershamer door het sleetse interieur gaan. Hoe het afloopt weet niemand. ‘Frans Bromet maakt een documentaire van de verbouwing. Je moet natuurlijk wel een paar dingen hebben die misgaan. Dat is leuk voor de documentaire’, zei eigenaar Maya Meijer onlangs met enig gevoel voor zwarte humor in het Utrechts Nieuwsblad. Voorlopig is er een tekort van 11 miljoen euro op de exploitatiebegroting. MeyerBergman klaagt inmiddels dat de overheid de afspraken niet nakomt. Gemeenteraadsleden roepen dat MeyerBergman zich heeft ontpopt als rupsje-nooit-genoeg. Toen uitlekte dat het inspraakorgaan van de gemeente en omwonenden terzijde werd gestaan door een adviesgroep die eerder voor MeyerBergman had gewerkt, waren de rapen helemaal gaar. Het gevoelige woord belangenverstrengeling klonk.

Prins Bernhard zal in zijn Delftse graf een glimlach niet kunnen onderdrukken.

Meer over