Zalm maakt 840 miljoen euro winst op exportkredieten

Het ministerie van Financiën heeft de afgelopen tien jaar honderden miljoenen euro’s overgehouden aan exportkredieten voor het Nederlandse bedrijfsleven. Dat blijkt uit een brief die minister Zalm van Financiën deze week aan de Tweede Kamer heeft verstuurd....

Bedrijven die zaken doen in risicovolle, vaak arme landen kunnen zich bij de staat indekken tegen het risico dat hun rekeningen niet worden betaald. De Nederlandse staat neemt in dat geval de schuld over. Bedrijven betalen de verzekeringspremie aan Financiën. Vanwege internationale afspraken moet de regeling kostendekkend zijn. ‘Anders zou er sprake zijn van verkapte staatssteun’, laat een woordvoerder van Financiën weten. Uit de Kamerbrief blijkt dat Financiën sinds 1932 per saldo 840 miljoen euro aan de kredieten heeft verdiend.

‘Financiën maakt winst ten koste van arme landen’, reageert PvdA-Kamerlid Diederik Samsom. Als de Nederlandse overheid er niet in slaagt de schulden te innen, en ze daarom besluit kwijt te schelden, komt die kwijtschelding ten laste van het budget voor Ontwikkelingssamenwerking. Samsom: ‘Deze cijfers maken duidelijk hoe wrang dat is.’ Daarom wil hij dat schuldkwijtschelding in de toekomst door Financiën wordt betaald.

Volgens een woordvoerder van minister Agnes van Ardenne draait Ontwikkelingssamenwerking voor kwijtschelding op, door afspraken die in 1996 zijn gemaakt tussen minister Zalm en Jan Pronk, indertijd minister van Ontwikkelingssamenwerking. ‘Zalm ging ermee akkoord het budget voor ontwikkelingssamenwerking te verhogen van 0,7 procent naar 0,8 procent van het bruto binnenlands product.

‘Als deze overschotten aanhouden, dan staan we bij het ministerie op de stoep’, reageert Robert Poelhekke, secretaris internationale economische zaken van werkgeversvereniging VNO-NCW. ‘Maar je moet de tijdshorizon in de gaten houden. Sinds 11 september 2001 is de instabiliteit in de wereld toegenomen. Het kan dus best zijn dat rekeningen opnieuw niet meer betaald zullen worden.’ Steeds meer Nederlandse bedrijven doen daarom volgens Poelhekke een beroep op de exportkredieten.

Poelhekke hamert erop dat de premies in de pas moet blijven lopen met die van andere Europese landen waarmee Nederland op de exportmarkt concurreert. ‘De regeling is er immers op gericht de export te bevorderen. Dat levert hier in Nederland werkgelegenheid en belastinggeld op.’

Meer over