'Yankee-dollar' stroomt met miljarden tegelijk naar groeier India

Intel en Microsoft kondigden deze week aan miljarden te investeren in India. Heeft China als locatie afgedaan? 'Voor buitenlandse bedrijven is de vraag niet of of, maar én én.'..

De Indiase regering kan de laatste dagen haar geluk niet op. Kort naelkaar hebben twee van 's werelds grootste computerbedrijven aangekondigddat ze de komende jaren miljarden investeren in de economie van het land.

Intel, de Amerikaanse chipfabrikant, liet maandag weten meer dan800 miljoen dollar te steken in de uitbreiding van zijn onderzoekscentrumin de zuidelijke stad Bangalore, waar al 2800 Indiase techneuten werken.Nog een kwart miljard investeert Intel in veelbelovende lokale starters.

Woensdag deed ook Microsoft een duit in het zakje. De softwaremaker gaatmeer mensen aan het werk zetten in zijn bestaande onderzoeklabs, zei topmanBill Gates. 'We hebben er al vierduizend man aan het werk. Dat moet dekomende jaren met drieduizend arbeidsplaatsen groeien.' Microsofts expansiekost het bedrijf 1,7 miljard dollar in vier jaar.

De computerindustrie kijkt met gretige ogen naar India. Het land heefteen groot reservoir aan geschoolde arbeidskrachten, die werken voor eenfractie van het loon van een westerse IT'er.

De afgelopen maanden gingen grote Amerikaanse branchegenoten Intel enMicrosoft voor. Deze zomer lekte bij IBM plannen uit voor de uitbreidingvan het personeelsbestand in India met veertienduizend man. In oktoberontvouwde netwerkspecialist Cisco Systems plannen van 1,1 miljard dollarvoor uitbreiding van zijn Indiase vestigingen. onlangs won de chipmakerAdvanced Micro Devices de opdracht voor de bouw van een chipfabriek inIndia, waarmee drie miljard dollar is gemoeid.

Bedrijven trekken niet alleen naar India voor de goedkopearbeidskrachten, zegt Paul Tjia van GPI Consultancy. Hij adviseertbedrijven al dertig jaar over de buitenlandse uitbesteding van computerwerk'Door de economische groei is het land ook een grote afzetmarkt voorproducten en diensten geworden.' De toegenomen welvaart brengt de pc in hetbereik van meer dan een miljoen Indiase consumenten. Alleen dit jaar zullenzij 5 miljoen computers kopen, naast 70 miljoen gsm's en 4 miljoendvd-spelers, aldus het onderzoeksbureau Semico in de VS.

Ook het bedrijfsleven hongert naar meer informatietechnologie. HetAmerikaanse onderzoeksbureau Gartner becijferde deze week dat de IndiaseIT-markt in 2006 groeit naar ruim 25 miljard dollar - bijna een kwart meerdan dit jaar.

Dat er nu miljarden aan buitenlands kapitaal naar India vloeien, wilniet zeggen dat China als lokatie heeft afgedaan. Tjia: 'Voor buitenlandsebedrijven is de vraag niet of India of China, maar én én. Ze spreidengraag hun risico's.' Nederlandse ondernemers in de computersector lonkenwel naar China, maar investeren nog maar mondjesmaat. 'Voor een studiereisnaar China in mei volgend jaar heb ik uit deze sector nog geen grotebelangstelling gezien.' De Nederlanders leggen hun eieren nog in éénmandje: India. Het land is goed voor 80 procent van al het NederlandseIT-werk dat aan het buitenland wordt uitbesteed.

Misschien dat meespeelt dat China nog vooral wordt gezien als eenfabriek die tastbare producten als computerbehuizingen, chips, voedingenen dvd-spelers uitspuwt. Toch neemt ook de ontwikkeling van software enautomatiseringsdiensten in het land toe. 'India heeft op dat gebied eenvoorsprong van dertig jaar. De Chinezen zijn pas tien jaar bezig met deontwikkeling van software', aldus Tjia. Chinese softwarehuizen zijn kleiner dan hun Indiase rivalen, waarvan de grootste meer dan tienduizendwerknemers hebben.

Maar de markt verandert rap, zegt Tjia. 'We gaan in mei bij een fabriekin China langs, die werk uitbesteedt aan Noord-Korea.'

Meer over