WW-uitkering voor duizenden WAO'ers te laag

Staatssecretaris De Grave van Sociale Zaken heeft gisteren in de Tweede Kamer toegegeven dat duizenden WAO'ers sinds 1994 een te lage WW-uitkering ontvangen....

Van onze verslaggeefster

DEN HAAG

Het is nog onduidelijk of de rechterlijke uitspraak automatisch terugwerkende kracht zal hebben, zo bleek uit het antwoord van De Grave op vragen van het kamerlid Rosenmöller (GroenLinks).

'Oude' gedupeerden kunnen individueel bezwaar aantekenen bij de uitvoeringsinstelling die hun uitkering uitbetaalt (bijvoorbeeld het GAK). Maar die uitvoeringsinstellingen krijgen op hun beurt instructies van het Landelijk Instituut voor de Sociale Verzekering (LISV). Dat beslist pas op 1 april over de te volgen koers.

De rechtskundige dienst van de vakcentrale FNV bracht de zaak aan het rollen door hoger beroep aan te tekenen bij de Centrale Raad van Beroep. Het betrof een WAO'er uit Middelburg die na een herkeuring gedeeltelijk arbeidsgeschikt was verklaard, daarop een deel van zijn WAO-uitkering kwijtraakte, en vervolgens een veel lagere WW kreeg.

Meer over