Wijn pakt aftrek rentekosten aan na uitspraak Hof

Het ministerie van Financiën gaat de aftrek van rentekosten door het bedrijfsleven aan banden leggen. Op die manier wil staatssecretaris Wijn een gat in de inkomsten opvullen, dat donderdag werd geslagen door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie in Luxemburg....

Die uitspraak - in de zogeheten Bosal-zaak - kost de schatkist dit jaar 1,6 miljard euro. Structureel levert het besluit van het Hof de Nederlandse overheid naar verwachting een inkomstenderving van honderden miljoenen per jaar op. Het ministerie van Financiën stelt dat bij de begroting voor 2004 al rekening is gehouden met de uitspraak van het Hof.

Bosal, een fabrikant van uitlaten, daagde de Belastingdienst in 1995 voor de rechter, omdat het geen rentekosten mocht aftrekken voor overnames die het bedrijf buiten Nederland deed. De uitgaven voor Nederlandse overnames zijn wel aftrekbaar van de vennootschapsbelasting.

Bosal vond dat in strijd met de Europese regels. Die schrijven de vrijheid van vestiging voor, voor alle Europese bedrijven. In eerste aanleg besliste het gerechtshof in Arnhem in het voordeel van de staat. Bosal ging vervolgens in cassatie, waarna de Hoge Raad de zaak ter advies aan het Hof van Justitie voorlegde. Dat besliste uiteindelijk in het voordeel van Bosal. De Hoge Raad moet die uitspraak nu overnemen.

In afwachting van de uitspraak hebben andere Nederlandse bedrijven die overnames in het buitenland deden, vorderingen bij de Belastingdienst ingesteld. De reparatiewetgeving die Wijn nu wil invoeren, legt het aftrekken van rentekosten aan banden, ongeacht of dat voor binnenlandse of buitenlandse overnames is. Met de maatregel hoopt Wijn de schade van de uitspraak te beperken tot 1,2 miljard in 2003, en tot een half miljard in de volgende jaren.

Bosals advocaat Fred de Hosson van Baker en McKenzie spreekt vanuit Luxemburg van een 'sensationele zaak'. 'De uitspraak van het Hof was klip en klaar: de fiscus handelt in strijd met de vrijheid van vestiging.'

Volgens Robert van der Jagt van adviesbureau KPMG Meijburg betekent de uitspraak dat een belangrijke belemmering van het vrije verkeer is opgeruimd. 'Met de regeling was een investeerder eerder geneigd om Nederlandse bedrijven over te nemen, waardoor de meest gecompliceerde structuren werden bedacht.'

Meer over