Wiebes honoreert christelijke wens in belastingplan

Staatssecretaris Wiebes van Financiën wil alleenverdieners met kinderen een extraatje geven en dit betalen met een verhoging van de belasting op gas. Zo hoopt de bewindsman in de Tweede Kamer zowel de partijen te plezieren die voor vergroening zijn, als de partijen die zich hard maken voor kostwinners.

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën. Beeld anp
Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën.Beeld anp

Doel van Wiebes is de Eerste Kamer half december te laten instemmen met al zijn belastingvoorstellen. Daarin is een lastenverlichting van 5 miljard euro verwerkt en een flinke aanpassing van de manier waarop vermogen voortaan wordt belast. De VVD-PvdA-coalitie heeft voor de belastingplannen in de senaat de steun nodig van nog minstens drie partijen.

Om die te paaien stelt Wiebes voor de belasting op een kubieke meter gas 5 cent te verhogen en op een kilowattuur stroom 2 cent te verlagen. Deze 'vergroenende maatregel' levert 200 miljoen euro op, waarvan de bewindsman 100 miljoen aan bedrijven wil geven.

De andere 100 miljoen zou moeten gaan naar huishoudens met kinderen waarin maar een ouder werkt. De drie christelijke partijen betogen dat huishoudens met één werkende partner verhoudingsgewijs veel meer belasting betalen dan huishoudens waarin beide partners werken.

Wiebes tijdens het wetgevingsoverleg. Beeld anp
Wiebes tijdens het wetgevingsoverleg.Beeld anp

Tegemoetkoming Onderhoudskosten thuiswonende Gehandicapte kinderen

Wiebes wil ook meer geld sluizen naar de regeling Tegemoetkoming Onderhoudskosten thuiswonende Gehandicapte kinderen (TOG). Ook daarmee wil hij de eenverdieners tegemoetkomen. Het gaat om gezinnen waar maar één partner kan werken, omdat de andere de zorg voor een gehandicapt kind op zich neemt.

Dezelfde meerderheid van de Tweede Kamer die Wiebes met zijn aanpassing had willen winnen, reageerde afwijzend op zijn voorstel. De 'vergroeners' onder de Kamerfracties, D66, GroenLinks en ChristenUnie, spreken van een fooi voor het milieu.

Te weinig

Tegelijk vinden de christelijke 'kostwinnerspartijen' CDA, SGP en, alweer, ChristenUnie, 100 miljoen veel te weinig om de door hen gesignaleerde kloof tussen een- en tweeverdieners te dichten. 'Dat komt neer op 30 euro per maand per kind van een alleenverdiener', zei SGP'er Elbert Dijkgraaf. De verhoging van de TOG treft volgens hem te weinig alleenverdieners. Wiebes wil de 100 miljoen gebruiken om de kinderbijslag en de kinderopvangtoeslag te verhogen. Fout, zegt de SGP, want die krijgen tweeverdieners ook.

Naarmate het debat maandag vorderde, bleek het 'verknoopte voorstel' van Wiebes eigenlijk zijn openingsbod. 'Ik wil zo veel mogelijk partijen tevreden maken.' De wensen van de twee oppositieblokken - 'christelijk' en 'groen'- liggen echter zo ver uit elkaar dat de bewindsman tussen beide zal moeten kiezen.

SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf. Beeld anp
SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf.Beeld anp

Dan valt de keuze op het 'kostwinnersblok' van CDA, CU en SGP. Dat bleek toen SGP'er Dijkgraaf voorstelde de algemene heffingskorting zo veel mogelijk intact te laten om de alleenverdieners tegemoet te komen. Als ze een belasting betalende partner hebben, krijgen niet-werkende partners deze belastingkorting uitbetaald. Dit wordt alom, maar foutief, als 'overdraagbaar' aangeduid - er wordt niets van de ene naar de andere partner overgedragen.

Na 2024 krijgen niet-werkende partners de belastingkorting niet meer. De komende negen jaar wordt deze afgebouwd. De SGP stelde gisteren voor die afbouw veel langzamer te laten verlopen. Ook daar bleek Wiebes voor te porren. 'Ik ga daarop kauwen en ik wil overleggen binnen het kabinet', kondigde de staatssecretaris aan.

Meer over