Wie houdt de grote boze wolf tegen?

Het zijn niet alleen de whizzkids – programmeurs en techneuten – die op een dieet van bezorgpizza en cola lange dagen maken bij Microsoft....

Ook deze week maken de advocaten overuren. Morgen vellen de autoriteiten in Zuid-Korea een oordeel over de handelspraktijken van het bedrijf. Seoel maakt vooral bezwaar tegen de bundeling van Microsofts chatsoftware (MSN Messenger) en diens Media Player – voor het afspelen van muziek en films – met Windows, de software die het hart vormt van 90 procent van alle computers.

Dankzij deze marktmacht hindert de onderneming uit Redmond eerlijke concurrentie, meent de Koreaanse kartelpolitie. Bezwaren die de afgelopen jaren ook zijn gehoord van monopoliebestrijders in de Verenigde Staten en Europa.

Zuid-Korea kwam in actie nadat de concurrenten bij de lokale toezichthouder hadden geklaagd. Onder de klagers bevond zich RealNetworks, een Amerikaanse softwareleverancier die jaren met Microsoft in de clinch lag. Dat is verleden tijd, want RealNetworks schikte het geschil twee weken geleden in den minne – in de vorm van een cheque voor 761 miljoen dollar.

RealNetworks behoorde een half jaar geleden nog tot een groep Amerikaanse computerbedrijven die de pogingen toejuichten van de Europese Commissie om Microsofts almacht te beteugelen. De onderneming had toen al twee jaar een claim van 1 miljard dollar bij de rechter liggen omdat Microsoft zijn marktmacht zou hebben misbruikt. Daardoor zou de media-software van RealNetworks op een zijspoor zijn geraakt.

Op een klein een kwart na heeft RealNetworks zijn beoogde buit binnen. Van de schikkingssom voldoet Microsoft overigens 300 miljoen dollar ‘in natura’, met reclame voor de online muziekwinkel van RealNetworks. Aardige bedragen, luidde het oordeel van de vakpers, maar het is de vraag of consumenten nu de software van RealNetworks meer gaan gebruiken. Microsoft houdt de deur open naar rivaliserende diensten en naar een mogelijk eigen verkoopkanaal. RealNetworks heeft de slag gewonnen, maar verliest de oorlog.

Schikkingen zijn een beproefde methode van Microsoft om het kamp van tegenstanders uit te dunnen. Een conflict met Sun Microsystems werd een jaar geleden afgekocht met 1,95 miljard dollar. Een schikking leverde InterTrust in april 440 miljoen op. Met IBM werd de vrede getekend voor 850 miljoen dollar, en voor 536 miljoen met Novell.

Dit soort zoenoffers heeft Microsoft de laatste twee jaar een slordige 6 miljard dollar gekost. Het is een verwaarloosbaar bedrag op een jaaromzet van 36 miljard dollar en een bijna even goed gevulde oorlogskas. Het is ook goed besteed geld. De gecalculeerde gulheid berooft de kartelautoriteiten van medestanders in de strijd tegen de marktmacht van de softwarereus.

Niet dat de marktwakers zich gewonnen geven. De Zuidkoraanse overheid heeft al gezegd dat de verzoening met RealNetworks niets verandert aan de klacht wegens monopolie-misbruik tegen Microsoft. In Brussel zei een karteladvocaat dat de verzoening de zaak van de Europese Commissie alleen maar sterker maakt.

Waakzaamheid van de overheid is geboden, nu concurrenten zich laten afkopen. Zo werd recent onthuld dat Microsoft een strategie had ontwikkeld om zijn greep op de markt voor draagbare muziekspelers te verstevigen. Het zou fabrikanten die de Media Player willen gebruiken voor hun apparaten dwingen de leveranciers van andere software buiten de deur te houden. Zo’n eis zou een schending zijn van de overeenkomst die Microsoft in 2002 sloot met de Amerikaanse overheid.

De rechter die toeziet op naleving van die afspraken noemde de blunder ‘een bron van zorg’. Volgens Microsoft betrof het plan ‘de stommiteit van een slecht geïnformeerde ondergeschikte’. Voor Redmonds juristen blijft er nog genoeg werk aan de winkel.

Meer over