Werkgeversbijdrage kost geld

Ondanks een algemene lastenverlichting zullen particulier verzekerden eind deze maand een lager bedrag op hun loonstrookje zien....

Een verplichte bijdrage van de baas heeft een positieve bijklank. Toch kost die bijdrage voor de zorgverzekering de werknemer maximaal 64 euro per maand. De fiscus ziet deze werkgeversbijdrage immers gewoon als loon.

De werkgeversbijdrage, in combinatie met de zorgtoeslag, maakt het vergelijken van de nieuwe nettolonen met die van vorig jaar een hachelijke zaak.

Vorig jaar was het nog betrekkelijk eenvoudig te bepalen of werknemers meer of minder overhielden van hun loon.

Dit jaar brengt het zorgstelsel extra veel gepuzzel. Zowel grote automatiseerders zoals Raet, LogicaCMG en ADP – die loonstroken verstrekken – als politici, schuwen stevige uitspraken over de effecten op de koopkracht.

Als het zorgstelsel even wordt vergeten, is het plaatje simpel: werknemers gaan erop vooruit. Zodra de verplichte werkgeversbijdrage, de eventuele zorgtoeslag van de fiscus en de rol die de werkgever wil spelen bij het betalen van de zorgpremie erbij worden gehaald, begint het serieuze minnen en plussen.

Voor de werknemer maakt het nogal een verschil of hij vorig jaar bij het ziekenfonds zat of particulier was verzekerd. Werknemers onder de ziekenfondsgrens van circa 33 duizend euro bruto per jaar waren vorig jaar per maand ongeveer 30 euro kwijt aan hun zorgverzekering. Vanaf deze maand moeten ze bijna driemaal zoveel betalen voor hetzelfde pakket. Als het mee zit, wordt die lastenstijging gedempt door de zorgtoeslag.

Voor particulier verzekerden verandert het meest. Hoe die verandering uitpakt, is sterk afhankelijk van de tegemoetkoming in de ziektekosten die ze vorig jaar ontvingen van hun baas. Wie veel kreeg, zal het nieuwe stelsel niet omhelzen. Wie daarentegen niets kreeg, zal minister Hoogervorst dankbaar zijn.

Met de invoering van het nieuwe zorgstelsel zijn werkgevers verplicht 6,5 procent van het brutoloon te betalen voor de ziektekostenverzekering van het personeel. Dit geld ziet de werknemer zelf niet. Het gaat via de Belastingdienst naar de zorgverzekeraars. Omdat deze bijdrage alleen wordt berekend over de eerste 30 duizend euro brutoloon, is de werkgeversbijdrage gemaximeerd op 1950 euro (162 euro per maand).

Over dit bedrag is de werknemer belasting verschuldigd. Wie 30 duizend euro of meer verdient, moet hierdoor per maand zo'n 64 euro extra belasting betalen. Hoeveel hij vorig jaar moest betalen, was afhankelijk de mate waarin de werkgever hem tegemoet kwam.

Peter Bloem, analist bij salarisverwerker Raet: ‘Veel werkgevers betaalden ongeveer de helft van de premie’. Bij een maandpremie van 140 euro voor een alleenstaande was dat 70 euro. Nu is deze medewerker een stuk duurder geworden voor zijn baas. Bloem: ‘Hij zal dus niet snel geneigd zijn om zijn personeel nog extra geld toe te stoppen voor de ziektekostenverzekering.’ Werkgevers met veel werknemers boven de ziekenfondsgrens zijn hierdoor volgend jaar een stuk duurder uit.

De werknemer zal evenmin blij zijn. Raet heeft berekend dat de werknemer die 3500 euro bruto per maand verdient, zal zien dat hij eind deze maand na aftrek van 85 euro zorgpremie voor het basispakket ruim 20 euro minder overhoudt dan vorig jaar.

Meer over