'We hebben ons anderhalf jaar geleden allemaal vergist'

De Nederlandse economie groeit als kool. Dit jaar met wel 4 procent, blijkt uit de jongste verwachtingen van het Centraal Planbureau (CPB)....

Van onze verslaggever Lucas van Grinsven

In die tijd bedreigde de Azië-crisis zelfs het behoedzame groeiscenario van 2 procent per jaar. Dat vond althans de toenmalige secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken en nu hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam, Sweder van Wijnbergen. De Nieuwe Economie zet het land in een hogere versnelling.

- 4 Procent groei. . .

'Ja, het is feest.'

- Hoe kan dat nu? U was eerst zo somber?

'We hebben ons anderhalf jaar geleden helemaal vergist. Niet alleen ik, ook de OECD, de Wereldbank, het IMF. Allemaal. Wat we misschien niet hadden verwacht, is dat de Amerikaanse en Europese centrale banken heel agressief hebben gereageerd door onmiddellijk de rente te verlagen. Dat werkte goed, omdat de inflatie laag was.

Vroeger, bij een hoge inflatie, ging een renteverlaging nogal eens verloren in het lawaai van de geldontwaarding. Duisenberg (van de Europese centrale bank) en Greenspan (van de Amerikaanse centrale bank) verdienen een pluim op de hoed.'

- Er is vast meer aan de hand.

'Ja, wij lijken erg op de Amerikaanse economie, maar dan met zo'n vijf jaar vertraging. Al een jaar of tien volgen wij netjes de Verenigde Staten. En de economie groeit daar al een paar jaar erg hard door het steeds grootschaliger gebruik van informatietechnologie zoals computers en software.'

- Dus de economische groei in Nederland versnelt ook?

'Ja, je ziet dat de werkgelegenheidsgroei een beetje afvlakt, terwijl de economische groei op peil blijft. Dat betekent dat de arbeidsproductiviteit per werknemer toeneemt. Dat is echte groei, en ik denk dat het Centraal Planbureau deze productiviteitsgroei onderschat.'

- Hoeveel hoger ligt het groeitempo eigenlijk?

'In de VS kijken ze nu al naar een vol procentpunt meer groei per jaar. Dat betekent een gemiddelde groei van 3 tot 3,5 procent in plaats van de traditionele 2,5 procent. Ook bij ons is dat niet uit te sluiten, maar we lopen wel vijf jaar achter de VS aan.'

- Heeft deze groei nog negatieve gevolgen? Groeien we niet te snel?

'De Europese rente is eigenlijk te laag voor de snel groeiende Nederlandse economie - die rente is laag, omdat het trager groeiende Duitsland en Frankrijk dat vereisen.

Dat betalen wij hier met een hogere inflatie, onder meer als gevolg van hoge looneisen. Maar of de inflatie werkelijk uitkomt op 3,25 procent, zoals het CPB voorspelt, moet ik nog zien, wegens de productiviteitsgroei.'

- Als de inflatie hoog uitvalt, kunnen we toch niets doen, omdat het rente-instrument niet meer in Nederlandse handen rust.

'Nederland kan inderdaad niet meer remmen, en moet nu dan maar nadenken wat het met deze voorspoed gaat doen. De overheidsschuld versneld aflossen is onzinnig, want die schuld gaat al heel hard omlaag.

'Nederland heeft nu de handen vrij om zich te richten op investeringen die meer opleveren, zoals onderwijs en informatietechnologie in het onderwijs. De overheid moet aan de toekomst denken, want wat heb je aan een leger werkloze allochtonen? Daar hebben we lang niets aan gedaan. Het falende onderwijsbeleid begint langzamerhand te bijten.'

Meer over