Water wanbetalers afgesloten

De waterleidingbedrijven PWN in Noord-Holland en Hydron Flevoland hebben het afgelopen jaar veel meer panden van water afgesloten dan in 2004....

Reden is de aanhoudende economische malaise, waardoor mensen moeitehebben aan de betalingsverplichtingen te voldoen, aldus de woordvoerder.Daarnaast is dit jaar een inhaalslag gemaakt voor de afsluiting vanzogenoemde 'slapende percelen'; panden die een tijd leegstaan.

Volgens de woordvoerder van PWN duurt het gemiddeld een half totdriekwart jaar voordat een wanbetaler wordt afgesloten. 'De mensen hebbennog tot het laatste moment de mogelijkheid de rekening te voldoen. Vaakgebeurt dat ook.' Wie dat echter niet doet, moet behalve het verschuldigdebedrag ook 238,50 euro betalen voor heraansluiting.

Bij Hydron Flevoland steeg het aantal afsluitingen van 806 in 2004 tot1200 dit jaar. Waterleidingbedrijven elders zien geen noemenswaardigetoename van het aantal afsluitingen.

Meer over