WAO'ers niet goed herkeurd

Uitkeringsinstantie UWV roept te weinig WAO'ers daadwerkelijk op voor een herkeuring. Zou iedereen met een WAO-uitkering eens in de vijf jaar worden gezien - zoals wettelijk verplicht - dan zou eenderde van hen geen of een andere uitkering krijgen....

Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) die het UWV, uitvoerder van WAO, WW en de Ziektewet, controleert. Het UWV roept nu alleen kansrijke WAO'ers op naar het spreekuur te komen. Of iemand kansrijk is, en dus weer aan het werk zou kunnen, beoordeelt de uitkeringsinstantie op basis van vragenlijsten en dossiers.

Volgens de IWI is het niet mogelijk alleen aan de hand van een vragenlijst te voorspellen of iemands situatie is veranderd. In de groep mensen die ongezien wordt herkeurd, zou 20 procent in aanmerking komen voor een andere uitkering, zo heeft het onderzoeksinstituut TNO onlangs berekend.

Het UWV overtreedt daarmee de wet, vindt de socialezekerheidswaakhond. Volgens de wet moeten alle WAO'ers na één, en na vijf jaar worden herkeurd.

Het UWV zegt ervoor te kiezen meer tijd te steken in reïntegratie van WAO'ers en in het voorkomen dat mensen in de WAO terechtkomen. 'We handelen in de geest van de wet, niet naar de letter ervan', geeft een woordvoerder toe. 'Dat is gebeurd in overleg met het ministerie van Sociale Zaken en het CTSV, de voorganger van de IWI.'

En de aanpak werkt, meent het UWV. In 2000 kwamen 75 duizend mensen uit de WAO, eind 2003 83 duizend', aldus de woordvoerder.

Mede vanwege capaciteitsgebrek moest het UWV (toen nog de uitvoeringsinstellingen GAK, Cadans) eind jaren negentig prioriteiten stellen, stelt de woordvoerder. Het aantal nieuwe WAO'ers steeg toen explosief. Volgens de IWI is het capaciteitsgebrek inmiddels echter verleden tijd en hadden de herkeuringen niet schriftelijk hoeven te gebeuren.

Tot en met 2002 liep het UWV op 80 duizend dossiers achter met de herbeoordelingen. Inmiddels is de achterstand teruggebracht tot 47 duizend dossiers.

De uitkomsten van het TNO-onderzoek over het resultaat van herkeuringen stroken volgens het UWV niet met de eigen cijfers. Het TNO-onderzoek was regionaal en dat valt niet te vertalen naar landelijke cijfers, stelt het UWV.

De IWI vindt ook dat het UWV de instrumenten om werklozen en arbeidsongeschikten aan werk te helpen, beter moet inzetten. De regelingen zijn vaak complex en daardoor moeilijk uitvoerbaar. De beoogde doelgroepen worden daardoor niet altijd bereikt.

Meer over