Waarborgfonds onverzekerden

Sociale diensten, zorgverzekeraars en hulpverlenende instanties moeten informatie uitwisselen om het aantal mensen dat onverzekerd raakt door het nieuwe zorgstelsel te beperken....

Dat adviseert een ambtelijke werkgroep in een nog vertrouwelijk rapport aan minister Hoogervorst van Volksgezondheid. De VVD-bewindsman heeft steeds gezegd dat de groep onverzekerden – momenteel 200 duizend tot 250 duizend mensen – niet mag groeien als op 1 januari de basisverzekering in werking treedt. Verscheidene verzekeraars vrezen dat dit wel zal gebeuren.

Zij houden rekening met 500 duizend tot 800 duizend onverzekerden omdat veel burgers de hoge vaste premie (circa 1050 euro per jaar) voor hun zorgpolis niet kunnen of willen betalen. De verzekeraar mag een wanbetaler na drie maanden uit de verzekering zetten.

De werkgroep adviseert dat bij betalingsproblemen de verzekeraar direct contact opneemt met een betrokken sociale dienst. Verder moeten gemeenten worden aangemoedigd collectieve zorgverzekeringen af te sluiten voor bijstandsgerechtigden. De premie-inning dient bij via automatische incasso's te verlopen.

De werkgroep stelt tevens voor dat verzekeraars elkaar informeren over slecht betalende klanten, omdat zij deze moeten accepteren.

Voor de groep die onverzekerd blijft (inclusief illegalen) kan een waarborgfonds soelaas bieden. Uit dit fonds krijgen ziekenhuizen en artsen de geleverde medische zorg dan vergoed.

Momenteel bestaan al twee van dergelijke fondsen (voor illegalen en ‘dubieuze debiteuren’) die in het nieuwe waarborgfonds kunnen opgaan.

Blijft het aantal onverzekerden ondanks deze maatregelen toch groeien, dan kan een aparte staatszorgverzekering voor deze groep worden opgericht.

Betrokken ambtenaren achten deze optie van de werkgroep kansloos, omdat zo’n verzekering in feite de terugkeer van het ziekenfonds betekent. Dat staat haaks op het beleid van de minister. Het kabinet bespreekt het advies van de werkgroep waarschijnlijk volgende week.

Meer over