Waar is het geld om ABN te kopen?

Financiering consortiumbod cruciaal in overnamestrijd...

amsterdam Na een periode van een stilte wordt de overnamestrijd om ABN Amro volgende week in het openbaar hervat. De bank houdt een bijzondere aandeelhoudersvergadering over het bod van 71 miljard euro van het consortium van Royal Bank of Scotland (RBS), Banco Santander en Fortis, en dat van 60 miljard euro van Barclays. Voorafgaand aan die vergadering zal het bestuur van ABN Amro zich uitspreken, hoogstwaarschijnlijk dit weekend. Een neutraal advies wordt verwacht.

Volgende week zullen ook Nout Wellink, de president van De Nederlandsche Bank (DNB), en Wouter Bos, minister van Financiën, zich uitspreken over een ‘verklaring van geen bezwaar’ voor het consortium. Dinsdag is het drie maanden geleden dat het consortium die verklaring aanvroeg en dan is de wettelijke termijn die DNB mag gebruiken voor de beoordeling van zo’n aanvraag verstreken.

Wordt het een beslissende week voor de toekomst van ABN Amro? Dergelijke weken zijn al vaak voorspeld, waarna de onvoorspelbaarheid toesloeg. De kans is groot dat zoiets nu weer gebeurt, want waarschijnlijk zijn het noch de aandeelhouders van ABN Amro, noch de toezichthouders die het laatste oordeel zullen uitspreken over de bank. De markt eist een hoofdrol op. En die is sinds een paar weken in de ban van een kredietcrisis die niet zomaar overwaait. Vier scenario’s zijn mogelijk.

1. Fortis wint

1. Fortis wint
Misschien verloopt alles naar wens voor Fortis c.s. Op het eerste gezicht lijken de marktomstandigheden mee te zitten: concurrent Barclays is zwaar getroffen door de kredietcrisis. De aandelenkoers van die bank ging onderuit. De waarde van Barclays’ bod op ABN Amro is daarmee flink geslonken, want dat bod is grotendeels in aandelen. De steun van Chinese en Singaporese (staats)beleggers aan de Britse bank kon dat niet voorkomen. Volgens de koers van gisteren is het bod nu 31,40 euro.

1. Fortis wint
Dus lijkt de weg open te liggen voor het consortium. Vrijwel niemand verwacht immers dat DNB echt dwars gaat liggen. Diverse bronnen melden dat zoiets ‘internationaal niet te verkopen’ is. Daarnaast is het nauwelijks denkbaar dat het bestuur van ABN Amro nu nog Barclays aanbeveelt. Of zo’n aanbeveling veel indruk op aandeelhouders zou maken is al helemaal de vraag.

1. Fortis wint
Voldoende ingrediënten dus voor een scenario waarin het consortium vanaf deze week zonder verder veel oponthoud op 5 oktober – tot die datum kunnen aandeelhouders ingaan op een van de biedingen – het glas kan heffen, omdat de overname en daaropvolgende splitsing van ABN Amro dan in kannen en kruiken is.

2. Barclays wint

2. Barclays wint
Het is niet onmogelijk dat DNB toch zegt dat het splitsen van ABN Amro gevaren in zich bergt voor de stabiliteit van de financiële sector en dat het consortium de toegang tot de Nederlandse bankensector wordt ontzegd. Hoe dat politiek uitpakt, is niet te zeggen, maar Barclays is in dit tweede scenario snel klaar: de bank schrijft 4 miljard nieuwe aandelen uit en geeft die aan de aandeelhouders van ABN Amro. Gisteren keurde de eigenaren van Barclays die mogelijke uitgifte goed. Zaak gesloten.

3. Hernieuwde strijd

3. Hernieuwde strijd
Scenario nummer drie is minder fris. Dat wordt opgeroepen als DNB zijn goedkeuring geeft ‘onder strenge voorwaarden’ en het consortium daarop reageert met een verlaging van het bod, bijvoorbeeld omdat de overname van ABN Amro door die voorwaarden duurder wordt. Zo’n verlaging zou mogelijk zijn omdat het bod is gedaan ‘onder voorwaarde van goedkeuring door de toezichthouders’. Barclays komt dan opnieuw in beeld, ook al blijft het de vraag hoe blij de aandeelhouders van die bank daarmee zullen zijn. Gisteren bleek die paradox ook al: terwijl op de aandeelhoudersvergadering de aanwezigen in grote meerderheid achter het management gingen staan, toonden de beleggers op de beurs hun onvrede; het aandeel Barclays daalde met bijna 3 procent.

4. De rechter beslist

4. De rechter beslist
De vierde, meest waarschijnlijke variant, is ronduit onfris. De marktomstandigheden spelen daarin een hoofdrol. In een tijd waarin de hand op de knip zit, banken elkaar wantrouwen en grote beleggers zoals pensioenfondsen wegvluchten voor risico, wil Fortis namelijk 13 miljard euro ophalen met de uitgifte van nieuwe aandelen. RBS heeft ongeveer de helft van dat bedrag nodig. Dat zou heel wel kunnen mislukken.

4. De rechter beslist
Geld ophalen in een onwillige markt kan tot vreemde capriolen leiden, zoals Santander, de derde partner in het consortium, afgelopen week liet zien. De Spaanse bank heeft 5 miljard euro verzameld door vijfjarige converteerbare obligaties te verkopen. Afnemers waren niet institutionele beleggers, maar de eigen particuliere klanten. Die werden over de streep getrokken met een spectaculaire rente voor het eerste jaar van 7,25 procent: ongeveer 4 procent meer dan een gewone spaarrekening. Misschien wordt de financiering voor Fortis en RBS nog duurder, mogelijk lukt het helemaal niet. Want de belegger kan ook rekenen en ziet dat het bod van het consortium op ABN Amro – voor meer dan 90 procent in echt geld, niet in aandelen – vrijwel onaangedaan is door de kredietcrisis. Maar intussen is de bankensector op de beurs wel afgewaardeerd met 10 tot 30 procent. In normale omstandigheden was de koers van ABN Amro in deze periode ook fors gedaald. Met andere woorden: als het consortiumbod in juli een ‘goed’ bod was, dan is het nu een ‘te hoog’ bod.

4. De rechter beslist
Als het consortium de financiering niet rond krijgt, willen de banken zich waarschijnlijk terugtrekken of een lager bod uitbrengen. Maar zo eenvoudig is dat niet. In het derde scenario viel te verwijzen naar de toezichthouder. Maar als de marktomstandigheden aanzetten tot terugtrekking of een lager bod, dan valt een spervuur aan rechtszaken van ABN Amro-aandeelhouders te verwachten, met chaos tot gevolg.

4. De rechter beslist
Maanden onzekerheid liggen in het verschiet met als kernvraag: keurt de rechter de handelswijze van het consortium af?

4. De rechter beslist
De overnamestrijd was al uniek, omdat het de grootste is in de financiële sector, vanwege de betrokkenheid van banken uit meerdere landen en vanwege de splitsingsplannen. Het sentiment op de markten maakt de situatie nog uitzonderlijker. Wat gebeurt er als niemand genoeg geld heeft?

4. De rechter beslist
Het scenario van een zelfstandig voortbestaand ABN Amro deed de afgelopen week weer nadrukkelijk de ronde. Vakbond De Unie sprak erover met ABN Amro-bestuurder Piero Overmars. Die legde uit waarom een zelfstandige bank volgens de marktwetten niet meer mogelijk is. Het is niet geloofwaardig aan te kondigen, zoals het bestuur van de bank deed, dat schaalvergroting nodig is om de strategie uit te kunnen voeren, en dan later te beweren dat het alleen ook kan. De aandeelhouder pikt dat niet. Een bestuur dat zoiets uithaalt, kan wel inpakken.

4. De rechter beslist
De aandeelhouder zou nog te paaien zijn met forse reorganisaties en de verkoop van dochters, maar wat dan overblijft is een ‘bankje’ met een marktwaarde van 30 miljard euro. Dat is geen omvang waarbij een zelfstandig voortbestaan is gegarandeerd. Nieuwe biedingen zijn dan een kwestie van tijd.

4. De rechter beslist
Zelfstandigheid is geen optie. Het beste waarop ABN Amro mag hopen is een snel eind aan de strijd.

Meer over