VVD: maak overheidsdata voor iedereen beschikbaar

Bij welke school in de buurt slagen de meeste kinderen? Waar wordt het minst ingebroken? Welke subsidie levert wat op? Wat doen mensen met hun vrije tijd?

Het gebouw van het Centraal Bureau voor de Statistieken (CBS) in Den Haag.Beeld anp

Gemeenten, provincies en Rijk hebben antwoord op zulke vragen, vaak zonder dat dit hun bedoeling was. Die antwoorden zitten verstopt in de enorme hoeveelheden data die overheden verzamelen. De VVD wil al die cijfers voortaan op één plaats voor iedereen beschikbaar maken.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) moet die ene plek zijn. VVD-Kamerlid Hayke Veldman stelt dat vandaag voor in een debat over openbare, digitale overheidsgegevens met minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. Veldman wil dat het CBS het 'nationale open-dataknooppunt' wordt voor overheidsgegevens die wel openbaar, maar nog niet vindbaar zijn. 'Het CBS heeft nu al de meeste overheidsdata beschikbaar.'

Hayke VeldmanBeeld anp

'Nationale open-dataknooppunt'

Het CBS zelf zegt enthousiast helemaal klaar te zijn voor de knooppuntfunctie. Het opende vorig jaar een open-dataportaal waarmee 3.400 verzamelingen met 14 miljard gegevens beschikbaar kwamen. Daarmee groeide het open-data-aanbod van de overheid in één klap met eenderde, zei de baas van het CBS. 'Nieuwe kansen voor de app-industrie, grootverbruikers en media', zei hij erbij.

Die veronderstelde economische winst is ook wat achter het VVD-voorstel zit. Eén plek waar alle overheidsdata te vinden zijn, is goed voor de werkgelegenheid, zegt Veldman. 'Met die data verzinnen app-ontwikkelaars toepassingen waar de dataverzamelende overheden zelf totaal niet aan denken.' Studenten, vertelt hij, vroegen aan een gemeente alle locaties waar zich obstakels bevonden en maakten speciaal voor rolstoelers een app om drempelvrije routes uit te stippelen.

De Europese Commissie schat de directe en indirecte economische impuls van open data in de EU op 140 miljard euro. Nederlandse bedrijven kunnen volgens Veldman tussen de 200- en 900 miljoen euro aan open data verdienen.

Eerder toonde het kabinet zich enthousiast over het initiatief van het CBS om duizenden datasets van overheden te ontsluiten. Volgens Plasterk verbetert toegankelijkheid van overheidsdata de kwaliteit van het openbaar bestuur. 'Goed ook voor de economie', voegde minister Kamp van Economische Zaken daaraan toe. De overheid heeft 'een schat aan informatie die ondernemers kunnen gebruiken'.

Directeur Arjan El Fassed van Open State Foundation ziet niets in het VVD-voorstel om het CBS het knooppunt van overheidsdata te maken. Zijn organisatie 'ijvert voor digitale transparantie en het ontsluiten van open data'. Overheidsdata bestaan niet alleen uit cijfers, zegt El Fassed, maar ook uit tekst en beeld. Het CBS 'doet' alleen statistieken. En een knooppunt van heeft pas zin als alle overheden worden verplicht al hun data over te dragen en openbaar te maken. El Fassed: 'Daar is de VVD bij mijn weten geen voorstander van.'

Ook de Algemene Rekenkamer pleit voor 'een verplichting tot het actief open maken van data'. De controleur van de rijksfinanciën wijst erop dat niet het CBS als mogelijk dataknooppunt, maar de eigenaar van de data bepaalt of die openbaar kunnen worden gemaakt.

Meer over