Vuile energiebron bevoordeeld boven schone

De EU en haar lidstaten geven veel meer subsidie voor vervuilende traditionele energie dan voor schone energiebronnen. Sinds 1990 worden de fossiele brandstoffen gas, olie en kolen jaarlijks met 23 miljard gulden gesubsidieerd....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

Dit blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van Greenpeace is verricht door het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) van de Vrije Universiteit. Het onderzoek had betrekking op de EU, de vijftien lidstaten, Noorwegen en Zwitserland.

De subsidies uit de fondsen van de EU zelf gingen voor 88 procent naar fossiele brandstoffen en kernenergie en voor 12 procent naar duurzame energie. De zeventien Europese landen besteedden 91 procent van hun subsidies aan fossiele en kernenergie en 9 procent aan duurzame energie.

Volgens Greenpeace is deze verhouding ongewenst, omdat het gebruik van fossiele brandstoffen de risico's van klimaatverandering vergroot. Schone energiebronnen en energiebesparing zijn een betere besteding, aldus Greenpeace.

Meer over