VSN stapje verder bij reorganisatie

De centrale ondernemingsraad (cor) van streekvervoerbedrijf VSN heeft in principe ingestemd met de reorganisatie van het bedrijf. De cor gaat nu terug naar de ondernemingsraden van de verscheidene busbedrijven om het akkoord te bespreken....

De cor ging pas overstag toen de directie van VSN toezegde dat VSN-2, één van de twee busbedrijven die uit de splitsing van de oude busmoloch moet voortkomen, uit twee zelfstandige productiebedrijven, een noorderlijk en zuidelijk, zal bestaan.

VSN is bezig met een enorme reorganisatie. Het bedrijf splitst zich onder druk van de politiek op in het randstadbedrijf VSN-1- en regiobedrijf VSN-2.

Meer over