Vrouwelijke hoofdredacteur gaat mannenbolwerk leiden

De eerste vrouwelijke generaal der strijdkrachten werd vorig jaaraugustus benoemd, de eerste vrouwelijk korpschef van politie bestaat al sinds 2000....

Annemieke Besseling (41), momenteel adjunct-hoofdredacteur, treedt per1 april aan als hoofdredacteur van het Brabants Dagblad. De Dungense werktsinds 1989 bij de krant. Zij volgt Tony van der Meulen op.

In haar krant verklaarde zij zaterdag trots te zijn. 'Dat ik de eerstevrouwelijke hoofdredacteur van een krant ben, geeft mijn nieuwe baan extracachet. Maar ook extra druk. Over vrouwen wordt in Nederland nog steedszeer generaliserend gesproken. Als ik het slecht doe, wat niet zalgebeuren, zal er onmiddellijk worden gezegd: zie je wel, die baan is nietsvoor een vrouw.'

Volgens Besseling is de journalistiek een mannenbolwerk. 'Er zijn talvan redacties waar nog niet eens zo lang vrouwen werken.' Dat er bij eenkrant relatief weinig vrouwen in leidinggevende functie werken, heeftvolgens haar te maken met de wens van vrouwen om te schrijven in plaats vande baas te spelen. Bij het Brabants Dagblad is eenvijfde van de chefsvrouw.

Besseling gelooft wel in vrouwelijke journalistiek. 'Vrouwen zijn meerop zoek naar duiding. Mannen hollen eerder achter feitjes aan.' Ze hoopteen feminien stempel op het Brabants Dagblad te kunnen drukken. 'Maar datis nog niet eenvoudig. Het nieuws wordt niet ineens anders. En in zoietsals een vrouwenpagina geloof ik niet. Dan sluit je vrouwen alleen maar opin een hokje.'

Meer over