'Vreemde eend' kon dalende omzet bij Van der Moolen niet keren

Fred Böttcher vertrekt dit jaar, tot opluchting van beleggers, als topman van het stokoude beursbedrijf Van der Moolen. De socioloog, die tevens aan de wieg stond van de SNS Reaal Groep, kon het tij niet keren....

Leuk is het niet: je maakt je afscheid bekend, en promptstijgt de koers van het bedrijf met meer dan 15 procent. Hetoverkwam topman Fred Böttcher van beursbedrijf Van der Moolenmaandag.

Böttcher (59) zal er waarschijnlijk niet van wakker liggen;hij heeft wel ergere dingen meegemaakt. Zo was hij tien jaarcommissaris bij de met donderend geraas omgevallenvliegtuigbouwer Fokker.

Toen de geboren Rotterdammer in 2000 tot topman werdgebombardeerd, reageerde hij nogal lauw. 'Ik weet niet of ik erblij mee moet zijn', zei hij in een interview. 'Het is ook eenlast die je op je neemt.' Böttcher kreeg gelijk: hij kendetijdens zijn voorzitterschap veel teleurstellingen. In 2003 leek het bedrijf zelfs ten onder te gaan vanwege een schandaalin de VS en het slechte beursklimaat.

Van der Moolen, opgericht in 1892, is in Europa en de VSactief als beurshandelsbedrijf. Het overgrote deel van de omzet haalt het bedrijf uit Amerika. 'VDM' is het op drie na grootstehandelsbedrijf op Wall Street, waar dagelijks gemiddeld46 miljard dollar aan effecten wordt verhandeld. Van detransacties loopt 11 procent via de specialists van Van derMoolen. De beursfirma heeft in New York, waar nog steeds op eenechte beursvloer wordt gehandeld, 387 aandelenfondsen onderzijn hoede.

Deze prominente aanwezigheid is mede te danken aan Böttcher.Hij werd in 1996 door de toenmalige directeur, de flamboyanteautodidact Hans Kroon, gevraagd voor een post in het bestuur.Dankzij zeven overnames maakte hij van het bedrijf een grotespeler in New York. In het beurswereldje, lange tijd gedomineerd door kooplui van het type 'Albert Cuyp-markt', was Friedrich Mathieu Jean Böttcher - die privé alleen belegtin obligaties - met zijn intellectuele inslag aanvankelijk eenvreemde eend in de bijt.

Zijn carrière kende geen vliegende start. Nadat zijn vaderop zijn 17de overleed, ging Böttcher al vroeg aan de slag. Zijneerste serieuze baan was die van administratief medewerker bijLuxaflex-bedrijf Hunter Douglas.

In 1972 begon hij als medewerker bij het effectenhuis Oyens & Van Eeghen. Böttcher had toen al gemerkt dat hij zonderacademische studie niet snel hogerop zou komen. In de avondurenstortte hij zich daarom op een studie sociale wetenschappen inRotterdam.

Later zou hij het belang van een papiertje relativeren.'Iedereen studeert zich suf', zei hij in 2003 tegen hetmaandblad Quote. 'Maar het is in dit vak niet zo dat een econoomof een ingenieur die cum laude is afgestudeerd het beter doet daniemand met meao.' Na zijn eigen verlate studie vond hij echtersnel zijn weg. De jobhopper werkte onder meer bij deNederlandsche Credietbank, Barclays en de Friesch-GroningseHypotheekbank (FGH).

Belangrijk werd hij hij pas toen hij als directeur naar deCentrale Volksbank (CVB) ging, een bank die in 1919 ontstond uit de katholieke arbeidersbeweging. Böttcher probeerde de CVBomhoog te stoten in de vaart der volkeren. Dat leek te lukkentoen de bank in 1990 met enkele verzekeraars fuseerde tot deReaal Groep. Het boterde niet; twee jaar later zocht CVB zijnheil bij SNS Bank, waar Böttcher bestuurder werd. Tegenwoordigvormen SNS en Reaal één bedrijf.

In die tijd verwierf de socioloog tijdens reorganisaties -onterecht, volgens sommigen - de bijnamen 'de botte' en thebutcher (slager). Ook bij Van der Moolen moest hij ingrijpen: de handelsvolumes kelderden op de beurs, waardoor de firma zijninkomsten zag dalen. Niettemin kreeg het bedrijf in 2002 een plekin de AEX-index in Amsterdam.

Böttchers kon niet verhinderen dat de omzet kelderde van452 miljoen euro (in het jaar 2000) tot 123 miljoen (2004). Dewinst slonk van 145 miljoen naar 18 miljoen euro, en debeurskoers van 30 euro tot ruim 6 euro nu. De plek in deAEX-index raakte Van der Moolen in 2005 kwijt. Böttcher wordtopgevolgd door Richard den Drijver, directeur van de recent doorVan der Moolen overgenomen branchegenoot Curvalue.

Meer over