Vooral vrouwen werken steeds vaker thuis

Marijn Thijs
grafiek thuiswerken CBS-cijfers Beeld de Volkskrant
grafiek thuiswerken CBS-cijfersBeeld de Volkskrant

Het aandeel vrouwen dat vanuit huis werkt is de laatste vijf jaar licht gestegen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt dat 35 procent van de vrouwelijke arbeidskrachten vanuit de eigen woning werkt, terwijl dit in 2013 nog minder dan een op de drie vrouwen was (32 procent). Het aantal thuiswerkende mannen is met één procent gegroeid, naar 38 procent van de beroepsbevolking. In totaal werken ruim drie miljoen Nederlanders wel eens vanuit huis, een stijging van ruim 300 duizend arbeidskrachten.

De voornaamste verklaring voor de stijging is dat de groep vrouwen die permanent thuis werkt steeds groter wordt. Bijna 13 procent van de vrouwelijke beroepsbevolking werkt uitsluitend thuis, een stijging van 2,5 procent ten opzichte van 2013. Verder is het aantal vrouwen dat incidenteel (op een of meerdere dagen in de week) vanuit de eigen woning werkt toegenomen (22,5 procent).

Verder werkt bijna een kwart van de mannelijke beroepsbevolking af en toe een dag thuis, een lichte toename ten opzichte van 2013. Het percentage mannen dat permanent thuis werkt bleef de afgelopen vier jaar met 15 procent zo goed als gelijk.

Thuiswerken is vooral populair onder vrouwen met creatieve en taalkundige beroepen. Volgens het CBS werkt ruim zeven op de tien vrouwen in deze beroepsgroepen soms, geregeld, of bijna altijd thuis. Ook is het aandeel thuiswerkers bij vrouwelijke managers (70 procent) en vrouwen in ict-beroepen (68 procent) hoog. Mannen werken naar verhouding het vaakst thuis als ze ict- of pedagogische beroepen uitoefenen.

Over het algemeen bestaat de groep thuiswerkende vrouwen voor het grootste deel uit zzp’ers. Zij kunnen gemakkelijker beslissen aan de eigen keukentafel te werken, omdat ze tegenover niemand hoeven te verantwoorden waar en wanneer ze aan de slag gaan. Het aandeel vrouwelijke zzp’ers dat meestal vanuit huis werkt steeg tussen 2013 en 2017 van 48 naar 56,5 procent. Daarnaast werken ook vrouwen met een vast dienstverband vaker thuis dan vijf jaar geleden.

Meer over