Visvoorraden Noordzee zijn sterk toegenomen

De visvoorraden in de Noordzee zijn opvallend toegenomen in vergelijking met vorig jaar. Om die reden ziet de visstand er voor de middellange termijn gunstiger uit....

Van onze verslaggeefster

AMSTERDAM

De ICES concludeert dit op grond van een onderzoek gedaan in februari. Zeven schepen uit even zoveel Europese landen stelden toen vast dat de nieuwe jaarklassen kabeljauw, schelvis en haring onverwacht groot zijn. Een jaarklasse is de jongste generatie vissen.

Uit het onderzoek blijkt dat de nieuwe jaarklasse kabeljauw bijna even groot is als in de jaren zeventig. De hoeveelheid jonge schelvis en nieuwe haring is verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Het aantal makreel, die de afgelopen jaren bijna niet meer voorkwam in de Noordzee, is sterk toegenomen. De ICES sluit niet uit dat de makreel zijn oude paaigronden, het gebied waar de vissen zich voortplanten, bij de Britse eilanden weer inneemt.

Het ICES verricht jaarlijks onderzoek naar de visstand. Onderzoeksschepen halen een trek door het onderzoeksgebied in de Noordzee en stellen daarna de aanwas vast van kabeljauw, haring, sprot en makreel. De resultaten van dit jaar hebben nog een voorlopig karakter, benadrukt H. Heessen van het Rijksinstituut voor Visserij Onderzoek in IJmuiden.

Of de onderzoeksresultaten gevolgen hebben voor de visquota die de Europese ministers dit najaar vaststellen, is volgens Heessen nog onduidelijk. Voor de vangsthoeveelheden spelen meer zaken dan alleen de omvang van de jongste jaarklassen.

Volgens Heessen was de gemiddelde kabeljauwvangst dit jaar vier keer zo groot als de gemiddelde van de afgelopen twintig jaar. Maar hij plaatst daarbij ook een kanttekening: de exemplaren zijn uitzonderlijk klein. Normaal zijn ze 15 tot 20 centimeter en dit jaar 9 tot 14 centimeter. Dit zou veroorzaakt kunnen zijn door de lage temperatuur afgelopen zomer in de Noordzee; op de bodem van de centrale Noordzee werd 4 graden Celsius gemeten en normaal ligt de temperatuur in dit gebied een graad hoger.

De onderzoeker verwacht dat er van de jongste lichting kabeljauw meer door grotere vissen worden opgegeten dan in normale jaren het geval is. Het is nog onzeker wat er van deze jaarklasse over zal zijn als de visserij begint.

Meer over