Visvangst kan met juist beleid nog sterk omhoog

De wereldzeeën zijn nog lang niet leeggevist. Volgens de wereldvoedselorganisatie FAO is in 1995 een recordhoeveelheid vis op de wal gebracht, in totaal 112,3 miljoen ton en drie miljoen ton meer dan in 1994....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

In zijn rapport De staat van wereldvisserij en aquacultuur, naar zijn Engelse afkorting Sofia genoemd, stelt de FAO dat er dan wel wat moet gebeuren.

Overbeviste visbestanden moeten rust krijgen, de jacht op onderbeviste soorten kan worden opgevoerd, het verspillen van te jonge en te kleine vis moet teruggebracht, de mazen van het net moeten groter en zeegebieden die van groot belang zijn voor de jonge vis (paai- en graasgronden) moeten met rust gelaten worden.

Maar als aan die voorwaarden is voldaan, is er ruimte genoeg. Bij de FAO staat 40 procent van de vispopulaties in de wereld nog te boek als in staat van ontwikkeling.

Problemen van overbevissing zijn er genoeg. Met name Europa krijgt een veeg uit de pan.

Niet alleen lijden de Europese wateren (Baltische Zee, Oostzee, Middellandse Zee, Zwarte Zee, Noordzee) aan vervuiling en verzieking, maar de Europese vloot is ook veel te groot. Met 40 procent minder zou het ook kunnen, praat de FAO een eerdere stelling van de Europese Commissie na.

Niet alle vis komt uit zee. Een steeds toenemende hoeveelheid komt uit kwekerijen: in 1995 21,6 miljoen ton. Het kweken van vis is sinds de jaren tachtig de snelstgroeiende vorm van voedselproductie, aldus het rapport.

De internationale vraag naar vis voor de voedselvoorziening stijgt volgens de FAO de komende jaren fors, vooral als gevolg van de groei van de wereldbevolking. Door een beter visserijbeleid moet het echter mogelijk zijn grotendeels aan de vraag te kunnen voldoen.

Meer over