‘Verzekeraars zijn niet te vertrouwen’

Klanten kunnen hun verzekeringsmaatschappijen niet meer vertrouwen, waarschuwt de financiële ombudsman Jan Wolter Wabeke.

Wabeke wijst vooral op het ‘oneigenlijk gebruik’ dat verzekeringsmaatschappijen maken van ‘en bloc’-bepalingen in hun contracten. ‘Voor verzekerden is niet meer duidelijk waarvoor men is verzekerd’, waarschuwt de ombudsman: ‘Contract is contract, geldt niet meer.’

Een ‘en bloc’-bepaling geeft de verzekeringsmaatschappij het recht om eenzijdig de verzekering te wijzigen wat betreft de premie of de voorwaarden. De klant krijgt in ruil het recht om zijn verzekering op te zeggen, wanneer de verandering hem niet aan staat.

Volgens Wabeke kunnen levensverzekeringen en natura-uitvaartverzekeringen echter alleen tegen ‘groot financieel nadeel’ worden afgekocht. De klanten kunnen niet vertrekken, zonder dief te worden van de eigen portemonnee.

Wabeke wijst op de recente prijzenslag bij de levensverzekeringen, waardoor klanten tegen bodemprijzen verzekeringen hebben afgesloten. De verzekeringsmaatschappijen hebben zichzelf echter het recht gegeven om de lage premie, later te verhogen.

Wabeke is ook ontstemd over de behandeling van de woekerpolissen door de verzekeraars. Volgens Wabeke is een woekerpolis nauwelijks een verzekering ‘omdat bijna al het risico bij de klant ligt’. De kern van verzekeren is dat de klant juist beschermd zou moeten worden tegen bijvoorbeeld een tegenvallende beursontwikkeling.

Zijn voorstel om de kosten van de beleggingspolissen te beperken tot 2,5 procent van het belegde vermogen, werd door consumentenorganisaties als te mager van tafel geveegd. Nu slepen de organisaties de verzekeraars voor de rechter, met alle gevolgen van dien voor het vertrouwen in de verzekeringsbranche, zo vreest Wabeke.

Meer over