‘Verzekeraars zijn niet te vertrouwen’

Klanten kunnen hun verzekeringsmaatschappijen niet meer vertrouwen. De oorzaak is dat maatschappijen hun klanten te veel beschouwen als handelswaar....

Wabeke wijst vooral op het ‘oneigelijk gebruik’ dat verzekeringsmaatschappijen maken van ‘en bloc’-bepalingen in hun contracten. ‘Voor verzekerden is niet meer duidelijk waarvoor men is verzekerd’, aldus de ombudsman.

Een ‘en bloc’-bepaling geeft de verzekeringsmaatschappij het recht om eenzijdig de premie of de voorwaarden te wijzigen. De klant krijgt in ruil het recht om zijn verzekering op te zeggen.

Volgens Wabeke kunnen mensen levensverzekeringen en verzekeringen die een uitvaart regelen alleen tegen ‘groot financieel nadeel’ afkopen.

Wabeke wijst op de recente prijzenslag bij de levensverzekeringen, waarbij klanten tegen bodemprijzen verzekeringen hebben afgesloten. De verzekeringsmaatschappijen hebben zichzelf echter het recht gegeven om de lage premie later te verhogen.

Wabeke is ook ontstemd over de behandeling van de woekerpolissen door de verzekeraars. Volgens Wabeke is een woekerpolis nauwelijks een verzekering ‘omdat bijna al het risico bij de klant ligt’.

Meer over