Vertrek KLM-topman Bouw heeft geen duidelijke reden

Er steekt echt niets achter, verzekert iedereen die er iets van kan weten. De aankondiging van het vertrek van Pieter Bouw als president-directeur van de KLM komt weliswaar als een donderslag bij heldere hemel, maar hij gaat niet weg vanwege grote conflicten of de gekelderde winst....

Van onze verslaggeefster

AMSTERDAM

Toch broeit het al een tijdje in de leiding van de KLM. Sinds het vertrek van plaatsvervangend president-directeur Cees den Hartog vorig jaar liet Bouw (55) steeds meer over aan zijn collega-directeuren.

Belangrijke uitspraken werden gedaan door financieel directeur Rob Abrahamsen of zijn opvolger Leo van Wijk. En met de netelige onderhandelingen met de Amerikaanse partner Northwest Airlines bemoeide Bouw zich nauwelijks meer.

Over de koers die KLM moet gaan volgen, is iedereen het eens. Er moet worden bezuinigd, de conflicten met Northwest moeten de wereld uit worden geholpen, en er moet dringend een Europese partner worden gevonden.

Maar er bestaat wel verschil van inzicht over de manier waarop dit alles gestalte moet krijgen. De aarzelende Bouw ging naar de smaak van zijn vijf jaar jongere medebestuurder Van Wijk lang niet voortvarend genoeg te werk. Ook de vakbonden vonden dat hij vaak te veel treuzelde.

In november schrikte Bouw zijn werknemers op door - geheel in strijd met zijn anders zo tactvolle aard - met veel bombarie aan te kondigen dat er 1,5 miljard gulden moet worden bezuinigd. Het bezuinigingsplan Focus 2000 kan nauwelijks van de hand van de bedachtzame Bouw zijn geweest.

De sociaal bewogen bestuursvoorzitter heeft er moeite mee offers te vragen aan zijn personeel. Dat blijkt uit de trage uitvoering van de plannen. Sinds november is er nog nauwelijks iets aan Focus 2000 gedaan en het lijkt er niet op dat er spoedig schot in komt.

Focus 2000 is veeleer een product van de hardere Van Wijk. In augustus, wanneer hij Bouw opvolgt, kan hij met veel voortvarendheid de plannen gaan uitvoeren. Hij zal de besluiten kunnen nemen waar Bouw zoveel moeite mee heeft. Van Wijk zal dan ook met hernieuwde ijver op zoek gaan naar de Europese partner die Bouw de buitenwacht steeds beloofd heeft.

Hetzelfde geldt voor de onderhandelingen met de Amerikaanse partner Northwest over de toekomst van de alliantie. Anders dan Bouw zou Van Wijk het wel goed kunnen vinden met Northwest-topman John Dasburg. Bouw zou zichzelf met zijn vertrek hebben opgeofferd om een akkoord met Northwest mogelijk te maken. Of deze geruchten op waarheid berusten, zal blijken uit het succes van Van Wijk.

Meer over