Vernedering of handreiking?

Volgens de Griekse premier Tsipras was het laatste bod van de geldschieters een vernederend dictaat. Commissievoorzitter Juncker meent dat de crediteuren hun hand ver hebben uitgestoken. De hoofdpunten van het laatste voorstel.

Demonstratie voor het Griekse parlement in Athene, op maandag. Beeld afp
Demonstratie voor het Griekse parlement in Athene, op maandag.Beeld afp

Begrotingsdiscipline

Het primair overschot (voor rentebetalingen) op de Griekse begroting moet dit jaar 1 procent zijn, volgend jaar 2 procent, oplopend naar 3,5 procent in 2018. Aanvankelijk eisten de geldschieters een overschot van 3 procent dit jaar en 4,5 procent in 2016. Athene beloofde dit voorjaar nog een overschot van 1,5 procent, maar zag daar nadien vanaf vanwege de steeds slechter draaiende economie. Volgens de crediteuren schelen de soepeler begrotingseisen de Griekse regering 12 miljard euro aan bezuinigingen tot 2018.

Btw-hervorming

Het voorstel gaat uit van drie tarieven (23, 13, 6 procent) en veel minder uitzonderingen. Hotels en restaurants zouden volgens de crediteuren onder het hoogste tarief moeten vallen, maar Athene wilde daar niets van weten uit vrees toeristen te verliezen. De geldschieters hebben hier gehoor aan gegeven. Wel blijven ze bij hun eis dat het btw-systeem eenvoudiger wordt en dat de belasting daadwerkelijk wordt geïnd. De Griekse voorstellen op dit punt waren aanvankelijk zeer algemeen (geen verhoging).

Pensioenen

De geldschieters willen dat het pensioenstelsel goedkoper wordt (1,8 miljard euro op jaarbasis). Ze stellen voor prepensioenregelingen af te bouwen, de pensioenleeftijd te verhogen (67 jaar in 2022), extra pensioentoelages geleidelijk af te schaffen en de -premies te verhogen. De Griekse regering wees dit aanvankelijk categorisch van de hand. Uiteindelijk heeft Griekenland de bezuinigingsopdracht aanvaard, maar nog niet de voorgestelde maatregelen.

Arbeidsmarkt

In het voorstel is sprake van nieuwe loongebouwen voor de publieke en private sector, mede opgesteld door ILO (Internationale Arbeidsorganisatie). Bedoeling is de dure kerstboom aan ambtenarenregelingen te ontmantelen en Griekse ondernemers meer vrijheid te geven bij het vaststellen van de lonen. Ook hier waren de oorspronkelijke Griekse plannen rijk aan woorden maar karig in maatregelen.

Werkwijze

De trojka (Europese Commissie, ECB, IMF) is op verzoek van de Griekse regering omgedoopt in 'de instituties'. Athene kreeg ook zijn zin dat de onderhandelingen op den duur alleen nog in Brussel plaatsvonden en steeds vaker tussen de regeringsleiders zelf.

Meer over