Vermeend wil forse verlaging loonbelasting

De loon- en inkomstenbelasting gaat voor iedereen fors omlaag. Daar staat een verhoging van de belasting op milieuvervuilende artikelen en luxe consumptiegoederen tegenover....

Van onze verslaggever

Mike Ackermans

DEN HAAG

Dit zijn de belangrijkste voorstellen van staatssecretaris Vermeend van Financiën voor het belastingstelsel van de 21ste eeuw. De belasting op arbeid wordt deels vervangen door belasting op consumptie en milieuvervuiling. 'Met deze operatie zullen tientallen miljarden guldens gemoeid zijn', aldus Vermeend in een gesprek met de Volkskrant.

Per saldo zullen de lasten voor de burgers met miljarden dalen. 'De ervaring leert dat je extra geld nodig hebt als smeermiddel om evenwichtige uitkomsten voor iedereen te bereiken', zegt hij. De meeste grote partijen in Den Haag denken aan een lastenverlichting van ongeveer tien miljard gulden.

Vermeend wil de tarieven van de loon- en inkomstenbelasting voor alle burgers 'fors' verlagen. Het laagste tarief, dat nu 37,5 procent bedraagt, kan dalen tot onder de 30 procent. De staatssecretaris meent dat het huidige systeem met drie belastingschijven voldoet, maar hij sluit een aanpassing niet uit. Tegenover de lastenverlaging staan enkele lastenverzwaringen.

Door een btw-verhoging van maximaal 3 procent en hogere milieuheffingen zullen de prijzen van producten en diensten stijgen. De verhoging moet Nederland wel afstemmen in Europees verband.

Het schrappen van aftrekposten ontneemt de burger de mogelijkheid zijn belastbare inkomen te verlagen. Ook belastingvrije vergoedingen zullen worden beperkt. De aftrek van de hypotheekrente wil Vermeend handhaven.

Beleggers krijgen een nieuwe belasting opgelegd op winsten uit de verkoop van aandelen, opties en andere financiële instrumenten. Deze zullen worden belast met een speciaal tarief. Vermeend noemt het tarief voor dividenden (nu 25 procent) 'niet onredelijk'.

Het kabinet presenteert later dit jaar een nota die gebaseerd is op de ideeën van Vermeend. Alle grote politieke partijen willen een drastische wijziging van het huidige stelsel. Naar verwachting zal de discussie daarover een grote rol spelen tijdens de verkiezingen van 1998.

Vermeend: 'Het huidige stelsel ademt nog de sfeer van de jaren vijftig en zestig.' De toenemende concurrentie tussen Europese landen op fiscaal gebied dwingt tot een aanpassing. 'Dit stelsel is niet meer bij de tijd.'

Vermeend kondigt daarnaast een strenge aanpak van de 'Internet-economie' aan. De handel via de elektronische snelweg onttrekt zich nu grotendeels aan de btw- en vennootschapsbelasting. Hij wil alle bedrijven op Internet verplichten om de betalingen te registreren.

Zie ook Economie

Meer over