Verboden toegang

Acht jaar al probeert Wim Dik de werknemers van Koninklijke PTT Nederland gevoel te laten krijgen voor de mores van het bedrijfsleven....

Van onze verslaggever

René Bogaarts

AMSTERDAM

Harry Lockefeer, hoogleraar journalistiek aan de rijksuniversiteit van Groningen, vroeg een paar weken geleden of 28 studenten in het kader van hun opleiding de aandeelhoudersvergadering van KPN mochten bijwonen. Behandeling van het jaarverslag alleen is een bloedeloze aangelegenheid, en dat de aandeelhouders van KPN in Groningen bijeenkomen is mooi meegenomen.

'Ik verwachtte geen problemen', zegt Lockefeer, oud-hoofdredacteur van de Volkskrant. 'Bedrijven roepen immers vaak dat de kwaliteit van de journalistiek zo abominabel is, dat ik ervan uitging ze best wilden meewerken om daar wat aan te veranderen. Bovendien wil KPN graag een modern, flitsend bedrijf zijn.'

Tot Lockefeers grote verbazing werd zijn verzoek afgewezen. KPN's communicatiedirecteur Philip van Tijn, die aan bestuursvoorzitter Dik rapporteert, volstond met een kort briefje dat de vergadering 'op basis van het Burgerlijk Wetboek alleen toegankelijk is voor aandeelhouders, leden van de raad van bestuur en van de raad van commissarissen'. Sarcastisch tipte Van Tijn nog dat 'van deze drie functies de eerste het meest binnen het bereik van uw studenten lijkt te liggen'.

Van Tijn was gisteren niet bereikbaar voor commentaar - 'En ik ben niet verplicht u uit te leggen waarom dat zo is', snibt de directiesecretaresse. Maar persvoorlichter Potman vertelt dat KPN echt niet kan voldoen aan 'al die verzoeken om enquêtes, interviews en bedrijfsbezoeken'. 'Studenten vallen nu eenmaal niet onder de categorieën die het Burgerlijk Wetboek noemt. Wij hebben die regel en we houden ons daaraan.'

Andere bedrijven hebben aanzienlijk minder moeite met het toelaten van studenten journalistiek. 'Ik kan me zulke verzoeken niet herinneren', zegt Tom Gordijn, woordvoerder van de was- en voedingsmiddelenmultinational Unilever, 'maar ze zouden van harte welkom zijn. Wij vinden economische journalistiek belangrijk en het bezoeken van een aandeelhoudersvergadering draagt bij aan meer begrip.'

'Wij zouden eerder het verzoek verwachten om de persconferentie bij te mogen wonen als de jaarcijfers worden gepresenteerd, want dat lijkt ons wat informatiever', denkt woordvoerder Theo van Dijk van ABN Amro mee. 'Maar als studenten liever de aandeelhoudersvergadering bijwonen, zouden wij zeker niet weigeren.'

'Wie vanuit de journalistieke hoek belt, is van harte welkom', zegt Martin Broekers, hoofd communicatie van Shell/Koninklijke Olie. 'We sturen standaard een uitnodiging naar de post-doctorale opleiding journalistiek. Maar het is wel een kwestie van aantallen, natuurlijk. Als er vijf klassen tegelijk komen, vinden we dat ook wat teveel. Met 28 studenten zouden we misschien ook een probleem hebben. Een aandeelhoudersvergadering is geen oefenbijeenkomst, maar het is geen principekwestie.'

Lockefeer kan er wel om lachen. 'Die weigering is educatief gezien zelfs wel interessant, want toen kon ik de studenten uitleggen dat je je als journalist niet weg moet laten blazen. We hebben het zo kunnen regelen dat Bank Labouchère ieder van ons voor een aandeel heeft gemachtigd. Dat bleek geen enkel probleem.'

Van Tijn heeft na een triomfantelijk briefje van Lockefeer zonder morren dertig jaarverslagen bij de hoogleraar laten bezorgen.

De Groningse studenten die vandaag naar de jaarvergadering van KPN gaan, hebben formeel het recht om vragen te stellen of te stemmen. Maar Lockefeer heeft hen op het hart gedrukt geen gebruik van die rechten te maken. 'Zo'n bijeenkomst is geen gelegenheid waarop journalisten vragen stellen, want dan verstoor je de orde. Maar ik hoop dat Dik na afloop nog een kwartiertje vrij kan maken om mijn studenten te woord te staan.'

'En er is na afloop altijd heerlijke witte wijn', lacht Lockefeer. 'Wat dat betreft, zullen we het hele traject nu zeker doorlopen.'

Meer over