Veel meer allochtonen zonder baan

De toename van de werkloosheid onder allochtonen is ‘zorgwekkend’. Maar het kabinet ziet geen reden om extra maatregelen te nemen....

Verdonk en staatssecretaris Van Hoof (Sociale Zaken) verklaarden dat het probleem niet nieuw is en dat het kabinet al extra inspanningen doet. De linkse oppositiepartijen vinden dat het kabinet extra geld moet vrijmaken.

Uit een dinsdag gepresenteerd rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat de werkloosheid onder allochtonen in vijf jaar tijd is verdubbeld. Van de Marokkanen heeft 27 procent geen baan, van de Antillianen 22 procent, van de Turken 21 procent en van de Surinamers 16 procent. Het SCP onderzocht de werkloosheid van deze vier groepen in de vijftig grootste gemeenten. De werkloosheid onder autochtonen is daar 9 procent.

Onder allochtone jongeren is de werkloosheid nog hoger: vier op de tien heeft geen werk. Dat is twee keer zo veel als bij autochtone jongeren.

GroenLinks-leider Halsema kapittelde minister Verdonk en staatssecretaris Van Hoof omdat zij niet willen aangeven met hoeveel procent de werkloosheid onder allochtonen aan het einde van deze kabinetsperiode moet zijn gedaald. ‘Er voltrekt zich een groot maatschappelijk drama en ik mis ambitie in dit kabinet om daar wat aan te doen’, zei zij.

Haar partij wil ook dat het anoniem solliciteren wordt ingevoerd, om discriminatie van allochtonen op grond van hun naam, te voorkomen. Het kabinet is daar evenwel geen voorstander van. PvdA hamerde gisteren op de invoering van een no-risk polis, waarbij werkgevers een deel van de premies niet meer hoeven af te dragen als zij werkloze jongeren in dienst nemen. Vorig jaar heeft de partij daar samen met het CDA een voorstel over gedaan.

Van Hoof antwoordde dat het kabinet een proef is gestart met de no-risk polis. Hij en Verdonk wezen ook op de plannen van het ministerie van Onderwijs om de schooluitval tegen te gaan en de inspanningen van de Taskforce Jeugdwerkloosheid. Volgens het Kamerlid Bussemaker (PvdA) mag het kabinet ‘geen dag langer wachten’ met extra maatregelen.

‘Ronduit dramatisch’ noemt het SCP het percentage werkloze allochtone jongeren. Het Planbureau wijst erop dat de recente onlusten in Frankrijk vooral het gevolg waren van de hoge werkloosheid onder allochtone jongeren. De werkloosheidscijfers zouden in werkelijkheid nog hoger kunnen uitvallen, waarschuwt het SCP. Jongeren die niet staan geregistreerd als werkzoekend, blijven verborgen voor het onderzoek.

Het is vooral het huidige gebrek aan banen dat allochtone jongeren parten speelt, zo staat in het rapport te lezen. Wanneer er banen bij komen, verliezen zij het vaak van gegadigden met meer ervaring. Doordat nu zoveel mensen een baan zoeken, krijgt discriminatie bij werkgevers meer kans.

Ook geeft het SCP aan dat allochtonen en autochtonen gebruik maken van andere netwerken en media, waardoor vraag en aanbod niet op elkaar aansluiten. Veel werkgevers schatten de capaciteiten van allochtonen lager in. Allochtonen benutten de bestaande mogelijkheden om aan werk te komen niet optimaal. Het SCP ziet hier een rol weggelegd voor het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI).

Meer over