De winnaar & verliezer van de week

Vastgelopen schip is voor de een brood en voor de ander nood

Peter Berdowski. Beeld Sander Koning / ANP
Peter Berdowski.Beeld Sander Koning / ANP

Peter Berdowski, Boskalis

Van Big Berdowski tot Redder van Suez

Zijn ene geuzennaam is de Big Berdowski, vrij naar de film The Big Lebowski van de gebroeders Coen, die het dudeïsme propageert - een levenswijze om je niet gek te laten maken. De andere is Peter de Veroveraar vanwege de vele geslaagde overnames die hij voor Boskalis heeft gedaan, zoals die van het slepers- en bergingsbedrijf Smit Internationale. En nu krijgt hij nog een derde bijnaam: de redder van Suez. Zijn bedrijf is ingeschakeld om de in het Suezkanaal vastgelopen containerreus Ever Given vlot te trekken en daarmee een nieuwe crisis in de wereldhandel te voorkomen.

Peter Berdowski - zijn achternaam dankt hij aan zijn Poolse vader - is een van de langstzittende ceo’s in Nederland. Al sinds 2006 heeft hij de leiding bij het baggerbedrijf in Papendrecht. Maar de publiciteit haalde hij zelden. Tot deze week. Hij is opgeklommen tot een soort zeeheld die de hele dag kwijt zou kunnen zijn aan televisie-interviews. Want iedereen wil weten hoelang de klus in het Suezkanaal gaat duren, zeker de reders wier schepen daar in de file staan.

Berdowski laat zich niet gek maken en houdt het voor alle zekerheid op weken. Als het sneller lukt, is het alleen maar een meevaller. Berdowski heeft het tij mee, want Boskalis draait als een tierelier. In het orderboek staat voor 5,3 miljard aan opdrachten, waaronder een baggerproject in de Filipijnen van 1,5 miljard euro, de grootste order in de 110-jarige geschiedenis. Zelfs als het zou tegenvallen met het lostrekken van het schip, is er financieel niets te vrezen.

Allard Castelein. Beeld ANP
Allard Castelein.Beeld ANP

Allard Castelein, Rotterdamse Haven

Suez-stagnatie komt op ongelukkig moment

Allard Castelein is een voormalig student chirurgie en urologie die op het laatste moment de geneeskunde inruilde voor het bedrijfsleven. In 2014 werd hij de baas in de Rotterdamse haven. En dat betekent veel lobbywerk. Onlangs klaagde hij nog steen en been over de Haagse politiek. Die zou heel veel aandacht hebben voor de achtertuin- tjes, zoals Zeeland - dat een kazerne is misgelopen - of Groningen - dat best een kerncentrale zou mogen hebben.

Maar zijn haven, de voortuin van Nederland distributieland, wordt vergeten. ‘Wat ik hoop, is dat de passie voor het havencomplex in Den Haag terugkomt en dat we onderkennen dat Rotterdam ook die hulp nodig heeft, dat je niet alleen geld moet uitdelen aan andere gebieden’, zo zei hij. Want de haven heeft miljarden nodig voor de energietransitie van petrochemie naar groene waterstof. Er moet een hightech digitale omgeving worden gecreëerd om de toekomst veilig te stellen.

Voorlopig kampt hij met een logistieke nachtmerrie. De grootste containerhaven in Europa heeft last van het feit dat de containers wereldwijd als gevolg van de pandemie niet staan waar ze nodig zijn. Er zijn er te weinig in Azië en in grondstoffen exporterende landen en te veel in de westerse landen. Hierdoor stagneert de aanvoer van zowel bulk- als stukgoederen. Daar kwam deze week nog de stagnatie bij in het Suezkanaal, waar Rotterdam ook de gevolgen van zal ondervinden. Genoeg hoofdbrekens voor Castelein.

Meer over