Varkenshouders debet aan verspreiding pest

Brabantse varkensboeren zijn er de oorzaak van dat het aantal bedrijven met varkenspest begin februari nagenoeg is verdubbeld. De boeren hebben nog snel varkens getransporteerd op de dag dat de ziekte in hun regio officieel werd vastgesteld....

Van onze verslaggever

Frank Poorthuis

EINDHOVEN

Dat blijkt uit nog niet gepubliceerde cijfers van het team dat vanuit het crisiscentrum in Boekel onderzoekt hoe de varkenspest zich in Nederland heeft verspreid.

De varkenspest werd op dinsdag 4 februari vastgesteld op een boerderij in Venhorst. Op dat moment, zo heeft het team na bloedonderzoeken achterhaald, waren echter al 22 bedrijven in de regio met het virus besmet. Boeren die die dinsdag in verband met een dreigend vervoersverbod nog snel varkens wegbrachten, hebben door die transporten het virus naar achttien andere bedrijven overgebracht.

Als die transporten achterwege waren gebleven, was de omvang van de epidemie waarschijnlijk beduidend minder erg geweest, geeft W. Hunneman toe. Hunneman is hoofd van de afdeling varkensgezondheidszorg van de Gezondheidsdienst voor Dieren in Boxtel.

Sinds het uitbreken van de epidemie zijn 169 varkensbedrijven besmet verklaard, vele honderden zijn 'verdacht'. Uit cijfers die het ministerie van Landbouw maandag op verzoek van de Volkskrant vrijgaf, blijkt dat de epidemie zich nog steeds uitbreidt.

De nog niet gepubliceerde cijfers over de schaal van de epidemie begin februari en de transporten die toen plaatshadden, vormen een bevestiging van het veel geuite vermoeden dat de Brabantse boeren bij het uitbreken van de pest onverantwoord te werk zijn gegaan.

Eerder werd de varkensboeren al verweten verantwoordelijk te zijn voor de startproblemen bij de opsporing van transporten van mogelijk besmette dieren, door hun boycot van het verplichte identificatie- en registratiesysteem voor varkens.

Transporten op 4 februari waren overigens niet altijd illegaal. De Rijksdienst voor Keuring van Vee en Vlees (RVV) kondigde de eerste transportverboden af nadat er officieel varkenspest was vastgesteld. Bovendien heeft de RVV fouten gemaakt bij de afkondiging van de vervoersverboden, waardoor deze niet direct rechtsgeldig waren.

Minister Van Aartsen van Landbouw heeft zich voor die fouten al in de Tweede Kamer verantwoord.

De groei van het aantal besmet tingen is ook nu nog onmiskenbaar. De Brabantse boerenorganisatie NCB noemt die ontwikkeling 'nog steeds onrustbarend'. De NCB en het ministerie zien als enig pluspunt dat de epidemie nog steeds niet buiten Noord-Brabant is doorgebroken. Buiten Brabant zijn slechts enkele gevallen van varkenspest vastgesteld.

Grote paniek ontstond begin april toen bekend werd dat de pest ook heerste op het KI-station Wanroij, dat sperma had geleverd aan 1675 varkensbedrijven in heel Nederland.

De uitkomsten van de onderzoeken op deze bedrijven worden pas eind deze maand verwacht.

De NCB en het ministerie van Landbouw hopen dat de verhevigde preventieve ruiming van varkensbedrijven rond pesthaarden, waartoe Van Aartsen begin april overging, over enkele weken resultaten zal afwerpen. Bijna anderhalf miljoen varkens zijn geruimd.

Dierenartsen beginnen deze week met het doden van 500 duizend biggen van drie tot zeventien dagen. Ze worden gedood door toediening van het gif T61. De biggetjes worden vernietigd in afvalverbrandingsinstallaties, omdat T61 ook gevaarlijk is voor mensen.

Meer over