Van der Laan: NDT en HNB ook in visitatie

In het nieuwe kunstsubsidiestelsel zullen het Nederlands Danstheater (NDT) en Het Nationale Ballet (HNB) toch beoordeeld worden door een internationale visitatiecommissie....

Van onze verslaggever

In Engeland stelt het parlement alleen het totaal aan subsidies vast,waarna het Arts Council dat geld zelfstandig verdeelt. Dehervormingsplannen van Van der Laan voorzien niet in een orgaan zoals hetArts Council. De studie zal vóór het tweede kwartaal van 2006verschijnen. Pas daarna besluit de Kamer definitief over het gehele plan.

Van der Laan wil visitatiecommissies met internationale deskundigeninstellen die de subsidies beoordelen van de rijksmusea, symfonieorkestenen operagezelschappen. Eerder sloot Van der Laan HNB en NDT nog uit van dievisitatie.

Meer over