Vakbond voert actie tegen eigen bazen

Voor het eerst zijn de oranje actiehesjes van de vakbond uitgepakt. Voor een actie bij FNV Bondgenoten zelf. Actieleider Bob Suurhoff maakt de grap, die iedereen verwacht....

Van onze verslaggever

UTRECHT

Bij FNV Bondgenoten is echter wel veel stuk. De werknemers pikken het niet langer: de manier waarop de fusie van vier FNV-bonden tot FNV-Bondgenoten wordt geregeld. 'Zeg maar gerust: niet geregeld', aldus een vakbondsman.

'Goede leiding... dat is wat we willen', staat dan ook op het spandoek. De afvaardiging uit Eindhoven draagt het donderdag bij het begin van de actiebijeenkomst de feesttent binnen.

In de tent heeft de ondernemingsraad van de bond donderdag de gehele dag met de achterban vergaderd over de chaos bij de bond. Werknemers die doorwerkten, zoals de actieleider bij Douwe Egberts, en kaderleden konden hun ongerief telefonisch spuien. In de feesttent kwamen uiteindelijk tweehonderd van de duizend werknemers bijeen.

Het gaat om alledaags, maar taai fusie-ongerief. De ondernemingsraad en de werknemers hebben daarover ieder het hunne te klagen bij de vakbond. Het bondsbestuur houdt zich niet aan de regels door de OR niet of te laat om advies te vragen. De werknemers vinden dat zij hun werk niet goed meer kunnen doen.

De bond wil in hoog tempo 27 bondskantoren samenvoegen tot zeven vestigingen. Maar in korte tijd zijn geen geschikte vestigingen te vinden. Gehuurde kantoren blijken bij nader inzien te klein, telefoons ontbreken, computers werken niet, de interne postbezorging werkt niet, collega's zijn door de opeenstapeling van fouten onvindbaar.

Het hoofdbestuur van de bond, in dit geval de werkgevers, is volgens de werknemers hardleers. Nu staat de verhuizing van een kantoor van Woerden naar Bunnik op stapel. 'Dat is ook weer te klein. We pakken niet in, voordat blijkt dat het groot genoeg is en dat alles het doet', zegt een vastberaden vakbondsvrouw uit Woerden.

Het bestuur heeft immers beloofd dat elk kantoor operationeel is vóór de verhuizing. Unaniem besluiten de actievoerders dat niemand meer van kantoor verhuist, voordat het gebouw aan die voorwaarde voldoet. 'Desnoods gaan we voor de verhuiswagen liggen', waarschuwt OR-voorzitter Paula Rehwinkel.

Meer over