Uni-Invest en Breevast botsen weer

De best beschermde tent van Nederland. Dat is de bijnaam van Breevast onder juristen. Uni-Invest riep gisteren de ondernemingskamer te hulp....

JOOST RAMAER

Van onze verslaggever

Joost Ramaer

AMSTERDAM

De Nederlandsche Bank heeft vastgoedfonds Uni-Invest op de vingers getikt wegens de financiële verantwoording van zijn belang in concurrent Breevast. Dat zegt M. van Galen, directeur van Breevast die door Uni-Invest wordt belaagd met overnameplannen. Zijn collega R. Homburg van Uni-Invest moet hartelijk lachen om de aantijging. 'Hij krijgt de toezichthouder zelf op bezoek! Breevast opereert als een gewoon beleggingsfonds zonder vergunning van DNB.' De Nederlandsche Bank doet nooit mededelingen over individuele instellingen.

De twee kemphanen hielden donderdag een ouderwets modderballet bij de Ondernemingskamer van het Amsterdamse gerechtshof. Deze behandelde een verzoek van Uni-Invest om een enquête te houden naar mogelijk wanbeleid bij Breevast.

Het liep uit op een interessante confrontatie tussen de directeur van 'de best beschermde tent van Nederland' (de bijnaam van Breevast onder juristen), en een pleitbezorger van 'transparantie' voor aandeelhouders (Homburg). Breevast is een overlevende uit het faillissement van het Brederode-concern. 'Dat verklaart waarom Van Galen altijd een defensief beleid heeft gevoerd', aldus een voormalige grootaandeelhouder van Breevast. 'Hij heeft het natuurlijk prima gedaan, maar Uni-Invest is veel sterker gegroeid.'

Uni-Invest wil Breevast overnemen en ombouwen tot een nieuw landenfonds met Amerikaans vastgoed, en nam daarom begin dit jaar een groot belang in dit fonds. Breevast reageerde met twee aandelenemissies, waardoor het belang van Uni-Invest sterk verwaterde.

Op 26 januari zette Homburg aan Van Galen zijn plannen uiteen. Op 4 juni liet Uni-Invest aan Breevast weten ruim 50 procent van de aandelen te bezitten en te streven naar samenwerking of een overname. Op 11 juni kocht Breevast een grote vastgoedportefeuille van vermogensbeheerder E. de Mol van Otterloo in ruil voor eigen aandelen, en op 15 juni plaatste het 3,6 miljoen beschermingsaandelen bij de bevriende stichting Continuïteit Breevast.

Op de aandeelhoudersvergadering van Breevast in mei had de directie met geen woord over beide transacties gerept. Ook waren Uni-Invest en De Mol van Otterloo niet op de hoogte van elkaars belangstelling voor Breevast. 'Van Galen heeft iedereen voor de gek gehouden', aldus Homburg. 'Uni-Invest, De Mol van Otterloo en zijn eigen aandeelhouders.' Door de deal met De Mol verdubbelde Breevast in omvang.

Van Galen had zijn aandeelhouders in de gelegenheid moeten stellen zich een mening te vormen over deze transactie, en over een bod van Uni-Invest. Uit zijn optreden 'blijkt dat Van Galen de blokkade van Uni-Invest regisseert' met ongeoorloofde beschermingsconstructies. De advocaat van Homburg hekelde in dit verband de sterke verwevenheid van directie en stichtingsbesturen bij Breevast. Zo zit Van Galen zelf in het bestuur van de Stichting Continuïteit, evenals zijn president-commissaris J. Mentink. 'Dat lijkt allemaal één pot nat'

Wanbeleid, vindt Homburg, en dat moet de Ondernemingskamer onderzoeken. Onzin, vindt Van Galen: zijn optreden was een rechtmatig verweer tegen een ongewenste overname. Volgens hem heeft Homburg hem in januari alleen enkele hotels te koop aangeboden. 'En daar was ik niet in geïnteresseerd.' Pas met de melding van zijn 50-procentsbelang in juni zou hij zijn ware gezicht hebben laten zien. En de transactie met De Mol van Otterloo was niet gericht tegen Uni-Invest, maar een logische stap in de 'lange-termijnstrategie' van Breevast om de Nederlandse en Amerikaanse vastgoedbezittingen weer met elkaar in evenwicht te brengen.

'Uni-Invest is net een jongetje dat een fort bouwt op het strand', aldus advocaat M. Pannevis van de Stichting Continuïteit Breevast, 'en vervolgens gaat klagen bij de badmeester wanneer de zee het wegspoelt: mijn fort is verwaterd' Uitspraak op 29 oktober.

Meer over