Uitzendbureaus schieten werkzoekende 50-plussers te hulp

Uitzendbureaus gaan meer moeite doen om werkzoekende 50-plussers aan te prijzen bij werkgevers. De uitzendkoepels ABU en NBBU roepen hun leden op om werkgevers die vacatures aanmelden minstens één 50-pluskandidaat voor te schotelen.

50-plusser Wim de Leeuw kwam via een uitzendbureau aan de slag bij Bike Totaal in Dordrecht. Beeld Raymond Rutting
50-plusser Wim de Leeuw kwam via een uitzendbureau aan de slag bij Bike Totaal in Dordrecht.Beeld Raymond Rutting

De uitzendbranche sluit zich hiermee aan bij een al langer lopende campagne van het UWV en MKB Nederland om werkloze ouderen aan werk te helpen. Er is namelijk geen categorie werklozen die zo moeilijk weer aan werk komt als 50-plussers. Oudere werknemers verliezen weliswaar niet vaker hun baan, maar als dat gebeurt is de kans op langdurige werkloosheid bijna twee keer zo groot als bij jongere werknemers. Ongeveer 3 procent van de Nederlandse beroepsbevolking is langdurig werkloos (langer dan een jaar op zoek naar een baan). Onder de 50-plussers is dat ruim 5 procent.

Terwijl de werkloosheid onder jongeren daalt, is die onder 50-plussers alleen maar groeiende. Werkgevers laten zich vaak door vooroordelen leiden (ouderen zijn te duur, te weinig flexibel en vaker ziek) en staan niet te trappelen om ouderen in dienst te nemen. Dat blijkt ook uit nieuwe cijfers die het UWV vandaag publiceert.

Van alle bedrijven die vorig jaar nieuw personeel aantrokken heeft maar liefst 63 procent geen enkele 50-plusser in dienst genomen, staat in het tweejaarlijkse vacaturerapport van het UWV. In bedrijfstakken als vervoer en opslag worden nog de meeste banen aan oudere werklozen vergeven. Maar in de vastgoedsector en de ict komen oudere werkzoekenden vrijwel niet aan de slag.

Ongeveer 30 procent van de oudere werkzoekenden die wel een baan vinden, komt aan de slag via een uitzendbureau, zeggen de brancheverenigingen. Uitzendbureaus krijgen sinds 2014 een bonus van het ministerie van Sociale Zaken als de oudere werkzoekende minstens drie maanden aan het werk blijft. Die zogenaamde 'plaatsingsfee' kan afhankelijk van de duur van het dienstverband oplopen tot 1.500 euro. De afgelopen twee jaar is deze bonus ruim elfduizend keer aan een uitzendbureau uitgekeerd.

De plaatsingsfee is een van de maatregelen waarmee het ministerie van Sociale Zaken de positie van 50-plussers op de arbeidsmarkt hoopt te verbeteren. Vorige maand benoemde het ministerie oud-profvoetballer John de Wolf tot ambassadeur Ouderenwerkloosheid. Eind 2015 meldde minister Lodewijk Asscher aan de Tweede Kamer dat langdurige werkloosheid onder oudere werknemers een groeiend probleem is.

Bijna de helft van het aantal WW-gerechtigden in Nederland is 50-plus, zo bevestigt het UWV. Het uitkeringsinstituut begon twee jaar geleden samen met werkgeversorganisatie MKB Nederland de campagne 'Open voor 50-plus'.

Het aandeel ouderen onder langdurig werklozen is in Nederland groter dan in de meeste andere EU-landen. Gemiddeld is in de Europese Unie een kwart van de langdurig werklozen ouder dan 50 jaar. In Nederland is dat meer dan 40 procent.

Uit het vacaturerapport van het UWV blijkt dat 57 procent van de bedrijven niet bereid is speciale maatregelen te treffen om meer 50-plussers in dienst te kunnen nemen. Dan gaat het bijvoorbeeld om het aanbieden van deeltijdwerk, bijscholing of het aanpassen van de werkzaamheden. In de uitzendbranche zelf blijkt die bereidheid trouwens groter dan gemiddeld.

Volgens NBBU-directeur Marco Bastian moeten 50-plussers meer kansen krijgen van werkgevers. 'Uitzendbureaus moeten opdrachtgevers overtuigen van de toegevoegde waarde van deze ervaren, meestal zeer gemotiveerde mensen.'

Er zijn de laatste jaren steeds meer uitzendbureaus opgestaan die zich specifiek toeleggen op het bemiddelen van werkloze 50-plussers. 'De eerste reactie van werkgevers is vaak dat jongeren beter kneedbaar zijn', zegt intercedent Robin van den Oosten van zo'n gespecialiseerd bureau, het Dordtse NestrX.

'In gesprekken met organisaties proberen wij juist de positieve kanten van oudere werknemers onder de aandacht te brengen. De 50-plussers hebben vaak een hoger arbeidsethos, beschikken over meer ervaring en vergen vaak minder inwerktijd.'

50-plussers zijn...

...te duur
Een hardnekkig vooroordeel, zegt lector human resource management Annet de Lange van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Zij schreef voor de Kamercommissie van Sociale Zaken een notitie over langdurige werkloosheid onder ouderen. Uit internationaal onderzoek blijkt dat ook ouderen die voor een lager salaris dan ze gewend waren willen werken, weinig kansen hebben op de arbeidsmarkt. 'En veel werkgevers investeren liever niet in scholing van ouder personeel, omdat ze daar als werkgever minder lang van profiteren. Daar staat tegenover dat jongere werknemers vaker van baan wisselen, waardoor een ander bedrijf de baten van de investering opstrijkt.'

...vaker ziek
De beschikbare cijfers, onder meer van TNO en het CBS, duiden eerder op het tegendeel. Het CBS constateerde in 2013 bijvoorbeeld dat het ziekteverzuim onder 50-plussers toen vrijwel gelijk was aan dat van jongere werknemers. 'In frequentie is dat zeker het geval', beaamt lector Annet de Lange. 'Maar als ze eenmaal ziek zijn is het risico op langdurige uitval bij oudere werknemers wel wat groter.'

...minder gemotiveerd
Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2012 van CBS en TNO komt juist naar voren dat 50-plussers vaker enthousiast zijn over hun baan dan jongere werknemers. Lector Annet de Lange: 'Werkgevers zijn nog steeds heel erg geneigd talent te associëren met jong. Oudere werknemers zijn tegenwoordig juist heel erg gemotiveerd om bij te leren.' Volgens het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt volgde 52 procent van de werknemers tussen de 55 en 64 jaar in 2013 een cursus of een training. Tien jaar eerder was dat nog maar 40 procent.

Meer over