Twintiger heeft steeds minder vaak een auto

Staphorstenaren bezitten van alle Nederlanders gemiddeld de meeste auto's. Een huishouden in de Overijsselse gemeente bezit gemiddeld 1,4 wagens. Ook de inwoners van de Brabantse gemeenten Alphen-Chaam en Mill en Sint Hubert hebben relatief veel auto's. In Amsterdam is het autobezit met 0,4 auto per huishouden het laagst. Dat meldt het CBS op basis van cijfers van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).

Pim Pauwels
null Beeld anp
Beeld anp

Ook in andere grote steden hebben veel inwoners geen auto. Dat het autobezit in stedelijke gemeenten een stuk lager ligt dan in plattelandsgemeenten, is volgens CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen deels het gevolg van de vergrijzing op het platteland. 'Het aandeel 60-plussers buiten de steden groeit en zij hebben vaak een auto omdat ze daarmee zijn opgegroeid. Pas als ze echt de weg niet meer op kunnen, nemen ze afstand van hun voertuig. Bovendien zijn de huidige ouderen welvarender dan die van 30 jaar geleden. Daardoor kan deze groep het zich gemakkelijker veroorloven een of zelfs twee auto's aan te schaffen.'

Tekst gaat door onder de grafiek.

Het autobezit in Nederland neemt nog altijd toe. Eind 2015 stonden 7,2 miljoen Nederlandse kentekens op naam van particulieren, ruim 1 procent meer dan in het jaar ervoor. Die groei is uitsluitend te danken aan oudere automobilisten. Onder twintigers daalt het autobezit namelijk. Zij verhuizen vaak naar de grote stad en hebben daar minder behoefte aan een eigen voertuig. 'Daar is een auto alleen al door de hoge parkeerkosten niet zo handig. Openbaar vervoer is voor twintigers vaak een beter alternatief. Op het platteland heb je juist weinig ov-voorzieningen en liggen winkels en het werk verder weg. Dat maakt een auto buiten de stad noodzakelijker', aldus Van Mulligen.

Uit de cijfers van de RDW blijkt dat het aantal auto's per duizend inwoners in sommige gemeenten in de laatste tien jaar is afgenomen. In de regio Groot-Amsterdam gebeurde dat in Diemen, Amstelveen en Amsterdam. Daar zijn veel mogelijkheden om met het openbaar vervoer te reizen. Ook in Groningen en Delft nam het gemiddelde per inwoner af. Van Mulligen: 'Daar gingen waarschijnlijk meer studenten wonen, meestal zonder auto.'

Naast de demografische opbouw en de beschikbaarheid van openbaar vervoer beïnvloeden ook het welvaartsniveau, het gemiddelde inkomen en het aantal werkenden het autobezit in een gemeente. Ook die factoren verklaren het lage autobezit in de grote steden. Van Mulligen: 'Daar wonen meer mensen die rond moeten komen van de bijstand en daarom geen geld hebben voor een auto.'

Per honderd huishoudens rijden er in Nederland 93 personenauto's rond, bedrijfsauto's niet meegerekend. Hoewel het autobezit per inwoner in de grote steden laag is, is het aantal auto's per vierkante kilometer daar toch het hoogst. De hoge bevolkingsdichtheid in de steden leidt vanzelf tot een hoge autodichtheid.

null Beeld
Beeld
Meer over