Twee vergunningen Borsele ongeldig

De Raad van State heeft twee vergunningen van de kerncentrale bij Borssele ongeldig verklaard. Het ministerie van Economische Zaken was vergeten de minister van Verkeer en Waterstaat om een handtekening te vragen bij het verlenen van de vergunningen....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

De kernenergiewet uit 1963 schrijft voor dat ministeries die het besluit aangaat, van de vergunningaanvraag op de hoogte moeten worden gesteld. Verkeer en Waterstaat is verantwoordelijk voor het oppervlaktewater waarin het koelwater van de centrale wordt geloosd. Vergunningen moeten daarom ook bij dit ministerie worden gemeld.

Omdat dit niet is gebeurd, heeft de Raad van State op 29 juni de toestemming teruggedraaid voor de ingrijpende verbouwing die de kerncentrale Borssele inmiddels heeft ondergaan. Tegelijkertijd is de vergunning voor het gebruik van extra verrijkte splijtstofstaven nietig verklaard.

Het ministerie van Economische Zaken zegt niet verbaasd te zijn over het oordeel van de Raad van State. Vorig jaar werd de toestemming om bij Borssele hoog radioactief materiaal op te slaan, op soortgelijke gronden niet gegeven. Ook toen was Verkeer en Waterstaat niet op de hoogte.

Economische Zaken gaat aan het ministerie van Justitie vragen of het de centrale 'stilzwijgend' wil gedogen. Intussen zal een gedoogvergunning worden aangevraagd, vooruitlopend op een nieuwe, correct ingediende vergunning.

De recente uitspraak van de Raad van State volgt op een bezwaarschrift dat is ingediend door organisaties die tegen kernenergie zijn. L. Reijnders van de Stichting Natuur en Milieu ziet de uitspraak niet als een overwinning. 'De Raad van State ontloopt de inhoudelijke discussie door een vormfout op te geven als reden. Dat is een beetje flauw.' Natuur en Milieu wilde dat de Raad van State een uitspraak zou doen over de veiligheid van de kerncentrale.

Volgens de Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ), verantwoordelijk voor de centrale bij Borssele, betekent de uitspraak geenszins dat de energieproduktie onveilig is. Volgens de EPZ heeft de verbouwing de centrale juist veiliger gemaakt.

Meer over