Trein en taxi

De weerstand tegen de griezelmachine - de trein - was in Zweden nog groter dan in Nederland. Terwijl het lijntje tussen Amsterdam en Haarlem in 1839 geopend werd, ging in Zweden pas in 1856 de eerste trein rijden....

Finland is dit jaar niet aan een treinjubileum toe, maar wel aan een 100-jarig taxifeest. Op vier zegels zien we taxi's uit 1906 (nog open), de jaren dertig, veertig en de jongste vette Mercedes. In 1906 werd in Finland ook de - allengs machtiger geworden - Postvakbond opgericht: nu goed voor een herdenkingszegel met twee postbodes in uniformen van toen en nu.

Meer over