Tramtunnel wekt louter onbegrip

De Hagenaar kan het verhaal over de in aanbouw zijnde tramtunnel in het centrum van zijn stad niet meer volgen....

Dinsdag moest verantwoordelijk wethouder H. Meijer van Verkeer het zoveelste hoofdstuk toevoegen aan het oneindig lijkende verhaal van de Haagse tramtunnel. Nee, er zou niet meer in augustus worden begonnen met uitgraven van de resterende tunneldelen, zoals vlak voor het zomerreces nog was aangekondigd. En om nieuwe lekkages te voorkomen wordt nu beoogd te werken met verhoogde luchtdruk.

Verhoogde luchtdruk? Was daar ruim een jaar geleden ook al geen sprake van? Inderdaad. Uit de stukken voor de raadscommissie blijkt dat al in mei 1998 werd voorgesteld de druk in de tunnel te verhogen om zo opwellend water bij eventuele nieuwe lekkages tegen te houden. Toen werd bovendien beloofd dat het lek niet tot vertraging zou leiden: de tramtunnel zou gewoon opengaan in het voorjaar van 2000.

De wethouder heeft het in zijn brief van gisteren wijselijk niet meer over een openingsdatum. Voor de vakantie heette het nog 'ergens in 2001'; dan zouden er trams door de tunnel gaan rijden. Maar nu geen jota meer daarover. Wel de intrigerende zin dat de bouwmethode waarvoor nu wordt gekozen, eenvoudiger is, 'wat in tijd en geld is terug te vertalen'. Maar met welke geld- en tijdeenheid moet de Hagenaar inmiddels rekenen?

Wat is er eigenlijk de afgelopen acht weken gebeurd dat nu opnieuw wordt afgeweken van een bouwmethode die voor de zomer nog werd gepresenteerd als dé oplossing. Voor de duidelijkheid: toen zouden de nog uit te graven tunneldelen onder water worden gezet om tegendruk te bieden aan mogelijke lekkages. Maar intussen is ontdekt dat een als kikvorsman ingepakte bouwvakker per uur weleens heel weinig werk zou kunnen verzetten en dat kan dan weleens heel erg duur worden.

Vandaar dat ze nu weer terug zijn bij waar ze vijftien maanden geleden ook al waren: de verhoogde luchtdrukmethode.

Maar wat was ook alweer de reden om niet de luchtdrukmethode te gebruiken? Toch maar weer even naar de afdeling Voorlichting gebeld, net na vijf uur. Daar staat een bandje op: de afdeling is tot 30 december gesloten.

Meer over