Toptien van de kenners

De angst van de wereldwijd beleggende aandelenfondsen is het slechter te doen dan de rest van de markt. De portefeuillebeheerders houden elkaar nauwlettend in de gaten....

Van de twaalf wereldwijd beleggende aandelenfondsen hebben acht het aandeel Microsoft in de portefeuille. De Amerikaanse softwarereus is ook voor professionele Nederlandse beleggers het populairste aandeel geworden. In totaal hebben de twaalf meest toonaangevende fondsen een slordige half miljard gulden in Microsoft belegd.

Dit blijkt uit het overzicht van de tien belangrijkste aandelen in de portefeuilles van de wereldwijd beleggende fondsen. Eind 1997 had alleen Van Lanschot Global Equity Microsoft als een van de tien favoriete aandelen. Ultimo 1998 durven slechts Fortis Obam, Delta Lloyd Investment Fund, VSB Aandelenfonds en Generale Bank Aandelenfonds het imperium van Bill Gates links te laten liggen.

De opmars van Microsoft is ten koste gegaan van de evergreens. Koninklijke Olie, dat vorig jaar opvallend slecht presteerde, komt nog maar in vijf portefeuilles in de toptien voor. Ultimo 1997 was het aandeel nog zo hoog in acht portefeuilles te vinden.

In het denken van de portefeuillehouders is blijkbaar sprake van een omslag. Ook de grote fondsen kiezen nu voor groeisectoren. De Internet-onderneming America Online is al in twee portefeuilles een van de tien belangrijkste aandelen, Yahoo! - een andere Internet-onderneming in één. Opvallender is mogelijk nog de opmars van de telecommunicatiefondsen. Zij zijn nu in vrijwel elke portefeuille prominent aanwezig; wel is er onder de portefeuillehouders grote verdeeldheid over de beste fondsen in die sector.

De fondsen hebben vorig jaar hun aandelenportefeuilles fors opgeschud. Rolinco maakte een bijna compleet nieuwe start. De nieuwe fondsmanager Angelien Kemna handhaafde alleen General Electric in de toptien. Met nieuwkomers als IBM, Microsoft, Unilever en Wal-Mart Stores ging Rolinco meer op de andere fondsen lijken.

Het Delta Lloyd Investment Fund, dat zich in het verleden sterk op de cyclische sector concentreerde, past zich eveneens bij de rest aan. In de toptien werden zeven fondsen vervangen. Zo verdwenen de fondsen Halliburton, RWE, Veba, Pakhoed en Schlumberger. Daarvoor in de plaats kwamen ondermeer KPN, Numico, Wegener Arcade en de Franse conglomeraten Vivendi en Suez Lyonnaise.

De introductie van de euro betekent niet dat de grote beleggers meer in de rest van Europa zijn gaan beleggen. Weliswaar is het aantal Nederlandse aandelen afgenomen, maar die zijn vervangen door Amerikaanse. Het aantal Amerikaanse toptiennoteringen steeg van 39 naar 49, het aantal Nederlandse daalde van 54 naar 48 en het aantal toptiennoteringen uit de rest van Europa daalde van 27 naar 23. Op dit moment zullen veel fondsbeheerders zich achter de oren krabben of ze toch niet weer iets in Azië moeten gaan doen.

Fondsbeheerders zijn echter kuddedieren. Afwijkend beleggersgedrag kan tijdelijk tot een hoger rendement leiden, maar het houdt ook grote risico's in. Zo voerde Delta Lloyd Investment Fund de ranglijst een paar jaar geleden aan met fondsen als DSM, Akzo Nobel, KLM en KNP BT. Maar toen de cyclische sector in 1997 en 1998 achterbleef, kreeg het fonds de rekening gepresenteerd. Het fonds groeide vorig jaar slechts van 2,6 tot 2,8 miljard gulden. Het Ohra Aandelenfonds haalde in 1998 veruit het hoogste rendement doordat het zich sterk op de technologiesector concentreerde. Ook het belegd vermogen groeide spectaculair: van 300 naar 450 miljoen gulden. Dankzij Bill Gates en Internet.

Meer over