Topsalaris in zorg van 220.000 euro

Topbestuurders in de zorgsector moeten niet meer verdienen dan 220.000 euro per jaar.

Van onze medewerkster Jet Bruinsma

Deze week leggen directeur Jan Aghina van de NVZD (de zorgbestuurders) en zijn collega Jacques Gerards van de NVTZ (de toezichthouders) het plan voor aan het ministerie van Volksgezondheid. Op 4 september debatteert de Tweede Kamer over de topinkomens in de zorg.

Bestuurders en toezichthouders vinden een topsalaris boven de Balkenende-norm voor ziekenhuizen en ouderenzorg verantwoord, omdat die moeten concurreren op de zorgmarkt en daardoor grote financiële risico’s lopen. Sectoren die geen klanten hoeven binnen te halen, lopen dat risico niet. Daarom hoeven de bestuurders daar niet méér te verdienen dan de premier, is de redenering.

De voorstellen zijn bedoeld voor de hele zorgsector, niet alleen voor de thuiszorg, waar tonnen worden betaald aan salarissen en gouden handdrukken. Minister Klink van Volksgezondheid beloofde gisteren in Doetinchem, tijdens een protestdemonstratie van thuishulpen, een salariscode. Maar hij zei niet wanneer die er komt en wat het plafond wordt. Hij kritiseerde de raden van toezicht vanwege hun bereidheid hoge salarissen en vertrekbonussen te betalen.

Volgens directeur Gerards van de NVTZ gaat het daarbij om de laatste restanten van ‘gigantische afspraken’ die vóór 2001 zijn gemaakt. ‘Het gaat om een uitstervende groep directeuren’, zegt ook Aghina van de NVZD. Het voorgestelde maximum van 220.000 euro is niet hoger dan het maximum dat al van kracht is, aldus beide directeuren. Ze erkennen dat niet iedereen zich daaraan houdt.

Bestuurders en toezichthouders in de zorg hanteerden tot dusver elk hun eigen salarissysteem. Nu trekken ze één lijn, onder meer vanwege het rapport van de commissie-Dijkstal, dat bestuurders in de semipublieke sector niet meer wil laten verdienen dan ministers. Met uitzonderingen moet het kabinet instemmen. ‘Maar ministers die nee zeggen tegen een maximum van 220.000 euro hebben een aanzienlijk probleem met ons’, zegt Aghina. De besturen van NVZD en NVTZ moeten hun fiat nog geven aan het plan.

Meer over