Topman Nike vertrekt na dertien maanden aan top

William Perez vertrekt als topman bij Nike, het grootste sportschoenenbedrijf ter wereld, na welgeteld dertien maanden aan het roer. De reden voor zijn vertrek is persoonlijke onenigheid tussen Peretz en oprichter Philip Knight....

Mark Parker volgt Perez op. Parker werkt sinds 1979 bij deonderneming in de Amerikaanse staat Oregon. Hij geldt als hetbrein achter de Nike Air-campagne, waarmee het bedrijf deafgelopen jaren zijn positie als martkleider verstevigde.

Perez vertrok vrijwillig, zegt hij: 'De onderming is het bestgediend met mijn ontslag.' Oprichter Knight: 'De opvolging islastig bij elk bedrijf.' De verwachtingen die hij had van Perez'kwamen helaas niet uit', zo besloot Knight ruim een jaar nadatPerez naar Nike kwam.

Het blad BusinessWeek stelde destijds de vraag: 'Kan PerezKnights schoenen vullen?' Knight, de Nike-oprichter met eenneiging tot geheimzinnigheid, vertrok toen eindelijk, en weesPerez aan. Het antwoord is dus 'nee': de schoenen waren te groot.

Dat wil zeggen, Knight - nog steeds nauw betrokken bij dekoers als voorzitter van de raad van commissarissen - kon nietmet Perez werken. Dat het Nike slecht ging onder de nieuwetopman, is niet vol te houden. Het bedrijf, met een marktwaardevan 12 miljard dollar en 25 duizend werknemers wereldwijd, hadin 2005 opnieuw een topjaar. De winstmarge was bijna 43 procent,een record, en het aandeel deed vrijdag nog een mooie 85 dollarop de New York Stock Exchange. Gisteren, na het nieuws rondPerez, gleed de koers richting 83 dollar. Maar analistenverwachtten een snel herstel.

Nike had lange tijd een bijnaam: 'de cult van Knight', enhet is de vraag of de onderneming echt van die reputatie af is.Nikes succes is direct gekoppeld aan een cool en hip imago in destraten van New York en Los Angeles, en in de basketbalpaleizenvan Detroit en Miami. Knight zelf kneedde dat imago dooreffectieve advertentie-campagnes en exclusieve deals met deaantrekkelijkste sportmannen en -vrouwen.

De recente campagne rond LeBron James komt ook weer uit dekoker van Knight. James is dé ontdekking van het professionelebasketbal. Nike gaf hem bijna honderd miljoen dollar toen dejongen nog op de middelbare school zat en zijn eersteprofwedstrijd nog moest spelen. Nu is hij de beste speler sindsMichael Jordan aan het worden. Net als Jordan draagt hijuitsluitend Nike en speelt hij de hoofdrol in vermakelijkeTV-reclames.

Anders dan de duurbetaalde sportlieden kon Mike Perez nietfunctioneren in de 'cult van Knight'. De nieuwe topman Parkerkent de cult al decennia van binnenuit. 'Dat kan hem een sleuteltot succes bieden', zei een analist op de beursvloer gisteren.

Meer over