Toekomst Eurocontrol Maastricht loopt gevaar

Het voortbestaan van het internationale luchtverkeersleidingscentrum Eurocontrol Maastricht loopt gevaar. De Duitse luchtverkeersleiding DFS heeft een lobby ingezet om het luchtruim, dat sinds 1974 door Eurocontrol wordt gecontroleerd, terug te eisen....

Eurocontrol beheert de hogere luchtlagen boven Nederland, België, Luxemburg en Noord-Duitsland. Het is het enige centrum in Europa dat vliegtuigen grensoverschrijdend door het luchtruim leidt. De geprivatiseerde DFS eist in eerste instantie tweederde van het Duitse luchtruim van Eurocontrol terug, een opmaat om uiteindelijk het gehele Duitse luchtruim in handen te krijgen.

Het centrum voert dinsdag spoedoverleg met de hoogste bazen van de ministeries van Verkeer in Nederland, België en Luxemburg. In de vergadering moet een gezamenlijk actieprogramma worden geformuleerd om de Duitse annexatieplannen ongedaan te maken. Eurocontrol-directeur A. Vandenbroucke spreekt van 'een zware dobber'. De DFS geldt als het machtigste luchtverkeersbeveiligingsconsortium in Europa en wordt bij de overnameplannen gesteund door het Duitse ministerie van Verkeer.

Het wegvallen van de Duitsers zou een bom onder de rentabiliteit van Eurocontrol leggen, zegt Vandenbroucke. 'De Benelux-landen kunnen de kosten van dit centrum onmogelijk zelf opbrengen. Het betekent het begin van de ontmanteling van Eurocontrol.' Directeur operations R. Riedle van de DFS erkent dat Eurocontrol voor grote problemen komt te staan als de plannen doorgaan. 'Maar dat is niet onze eerste zorg. Wij willen de toenemende vertragingen in het luchtruim oplossen. De DFS kan dat beter en vooral goedkoper dan Eurocontrol.'

De DFS werd in 1995 een geprivatiseerde onderneming en wil op commerciële basis een groot deel van het Europese luchtruim beheren. Gepoogd wordt een mammoet-alliantie te sluiten met de Engelse luchtverkeersbeveiliging, NATS, die eind dit jaar privatiseert. Topman Riedle: 'Voor Eurocontrol zie ik in de toekomst vooral een regulerende en adviserende taak wegelegd. De luchtverkeersleiding kan beter naar geprivatiseerde centra worden gedelegeerd. Die werken goedkoper.'

Onder de verkeersleiders van Eurocontrol is grote onrust over de Duitse plannen ontstaan. Territoriumdrift van Nederland bracht het centrum in de jaren tachtig al in de gevarenzone, nu dreigt het veel machtiger Duitsland af te haken. 'De plannen vormen een grote bedreiging voor Eurocontrol', zegt president B. Neher van de TUEM, de vakbond voor Eurocontrol-personeel. 'De DFS gaat bovendien lijnrecht in tegen het idee van de Europese Commissie om een Europees luchtruim zonder grenzen tot stand te brengen.'

Alleen internationale verkeerscentra als Eurocontrol zijn in staat de ongekende groei van het vliegverkeer in het Europese luchtruim af te wikkelen, zegt directeur Vandenbroucke. 'We moeten het kleingeestige en nationalistische denken verlaten. Iedereen is het in Europa eens over de grensoverschrijdende aanpak. Duitsland doet nu ineens het omgekeerde; ze zijn 180 graden uit fase gedraaid.'

Meer over