Tijd voor kredietkoopjes

De schrik zit er nog goed in op de markten voor allerlei soorten leningen. Volgens vermogensbeheerders tijd om de krenten uit de pap te halen....

Het is de gebruikelijke reactie van beleggers na koersdalingen: het verlies wordt genomen, maar van de desbetreffende beleggingscategorie moet men even niets hebben. In 2002 en 2003 bijvoorbeeld – het rendement op aandelen bleef maar laag – werden de obligatiemarkten opgezocht en het duurde tot eind 2005 voordat de eerste particuliere beleggers de schroom weer van zich afwierpen. Maar toen was de AEX-index, komende vanaf 219 punten in 2002, de grens van 400 punten al weer gepasseerd: gemiste winst.

Gaat hetzelfde gebeuren met de kredietmarkten – waar hypotheekleningen en bedrijfsleningen worden verhandeld – nu daar een crisis rondwaart die volgens de voormalige president van de Fed de ergste is die hij ooit meemaakte?

Vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs in die markten denken niet dat dat nodig is. Natuurlijk, het is in hun eigen belang die boodschap te verkondigen, maar dat neemt niet weg dat hun argumenten hout snijden. Kern van de zaak: dat risico nu ineens weer een prijs heeft gekregen, wil niet zeggen dat beleggers geen risico meer kunnen of moeten nemen. Integendeel: juist nu de premies die te verdienen zijn met risico meer uiteenlopen, laten de ‘goede’ risico’s zich eenvoudiger identificeren.

De prijs van risico, de zogeheten risicopremie, is de renteopslag boven op de basisrente of een andere benchmark (bijvoorbeeld het rendement op een tienjarige Nederlandse staatsobligatie) die door de crediteur wordt betaald om de geldgever te compenseren voor het extra risico dat hij loopt door zijn geld aan hem uit te lenen, en niet bijvoorbeeld in deze staatsobligaties te steken. Die risicopremies worden geacht te verschillen naar gelang het risicoprofiel van het product: een lening aan de regering van Equador moet veel meer opbrengen dan eentje aan Duitsland.

De verschillen in risicopremies waren voor de zomer verdwenen, maar zijn sinds de kredietcrises helemaal terug.

Luister naar Marc van Heel van Pimco, een van ’s werelds grootste obligatiebeleggers. ‘De kortlopende leningen van General Motors bijvoorbeeld, waren de afgelopen weken heel goed geprijsd. Nee, wij zijn ook niet enthousiast over de Amerikaanse autofabrikanten, maar de kaspositie van GM is nog ruim voldoende voor twee jaar.’

Pimco, opgericht in 1971, heeft 700 miljard dollar in beheer, waarvan 56 miljard euro in Europa. Dat is grotendeels geld van pensioenfondsen en verzekeraars, en voor een klein deel particulier geld in beleggingsfondsen zoals Pimco Emerging Market Bond, Pimco High Yield Bond en Pimco Euro Bond.

Het zijn geen fondsen die de markt volgen: ze worden actief beheerd, de beleggingsbeslissingen worden genomen op basis van uitgebreid onderzoek. De belegger betaalt wel meer voor zo’n fonds dan voor een beheerder die alleen een index volgt.

Dat met dat onderzoek ook betere resultaten zijn te boeken, is de afgelopen maanden gebleken. Een van Pimco’s oprichters, Bill Gross – die in de VS de status van beursgoeroe heeft – voorspelde de krediet-ellende anderhalf jaar geleden al en bleef de waarschuwingen herhalen.

Van Heel: ‘Het was soms wel moeilijk. Afgelopen mei hadden we nog een bijeenkomst waarop sommigen van onze managers zich afvroegen of het nu niet eens tijd werd met de stroom mee te varen, in plaats van er steeds maar weer tegenin te gaan.’

Die vasthoudendheid – ‘we bleven de kredietmarkten meer mijden dan voorheen’ – heeft zich echter uitbetaald.

‘Maar nu is de slinger doorgeslagen naar de andere kant’, zegt Van Heel. ‘Alle risico is besmet. Terwijl dat natuurlijk overdreven is.’

Nog een voorbeeld van Van Heel: de leningen die Royal Bank of Scotland vorige week uitgaf om de overname van ABN Amro te financieren. ‘Een mooie kans. Iedereen had het erover dat het een moeilijke markt was. Dan weet je: de bank moet met iets extra’s komen.’ Dat bleek ook een paar dagen later: toen was de prijs al enkele tienden van procenten gedaald, ten gunste van de eerste inschrijvers. ‘Je moet niet angstig afwachten. Risico is er altijd’, zegt Van Heel. ‘Het is alleen een kwestie van de goede namen uitzoeken.’

Meer over