Terminus

'Het eindstation is het zeker niet', zegt communicatie-adviseur Anton van Tuyl van Fortis Nederland zonder ook maar enige aarzeling. Hij spreekt over de uitvaartverzekeraar Ardanta, dat van plan is het kleine natura-uitvaartverzekeringsbedrijf de Nederlandse Begrafenisverzekering BV (NBV) uit Venlo over te nemen....

PETER VAN DEN BERG

Van onze verslaggever

Peter van den Berg

AMSTERDAM

'U wilt natuurlijk graag weten hoeveel mensen hun baan verliezen door de overname', vraagt Van Tuyl vrijwel onmiddellijk na het aannemen van de telefoon. Bij Ardanta werken 25 personeelsleden, bij NBV 27.

'We kunnen dat samen dus heel eenvoudig optellen. Maar, kijk, u weet het net zo goed als ik, dat er bij een overname van bedrijven soms functies doubleren. Het zou dus kunnen zijn dat er arbeidsplaatsen verdwijnen, maar daarover valt nu nog helemaal niets te zeggen. Ook omdat de overname nog niet vaststaat. We zijn bezig met de besprekingen en we verwachten dat die dit jaar nog worden afgerond.' Pas dan vallen er beslissingen.

Het in Enschede gevestigde Ardanta maakt als zelfstandige NV deel uit van Fortis Nederland. Overname van NBV zou voor Ardanta een 'waardevolle uitbreiding' kunnen betekenen van het marktaandeel, weet Van Tuyl. 'Ardanta is op groei gericht. Via NBV doet zich de gelegenheid voor verder te groeien. De directeur van NBV heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, die wil verkopen en Ardanta is daar wel happig op. Het lijntje is dan snel gelegd, vraag- en aanbodzijde groeien naar elkaar toe, nietwaar?'

De NBV heeft ongeveer 47 duizend verzekerden in de boeken. Het premie-inkomen van het uitvaartbedrijf bedroeg vorig jaar circa 4,7 miljoen gulden. Er werken bij NBV negen personen in de binnendienst, er zijn achttien buitenmedewerkers. Het bestand van Ardanta is ongeveer vier keer zo groot als dat van NBV, het premie-inkomen beliep vorig jaar 17,4 miljoen gulden, bijna vier keer zoveel als bij NBV.

De reacties op de overname zijn 'gematigd positief en gematigd negatief', nuanceert woordvoerder Steven Raaijmakers, woordvoerder van NBV. 'Onze mensen vragen zich natuurlijk af wat er gaat gebeuren. Optimistisch is de binnendienst die in Venlo blijft, maar de buitendienst is bang voor een overheveling naar Enschede, waar Ardanta zit.' De huiver komt voort uit de kans op een verhuizing of het idee om elke dag een behoorlijke reis te moeten ondernemen.

De Nederlandse Begrafenisverzekering bestaat sinds 1964. Zo'n 32 jaar bedient het bedrijf zijn klanten, maar de directeur, cq. enig aandeelhouder is inmiddels 69 jaar. 'Dan kom je op een punt, waarbij je je afvraagt ''wat gaan we doen''. 'Er zijn voorbesprekingen geweest met diverse kandidaten en Ardanta is toch niet de eerste de beste waarmee je in zee gaat. Zij zijn uiteindelijk de meest geschikte kandidaat gebleken.'

De verzekerden merken 'helemaal niets' van de overname, maakt Raaijmakers duidelijk. 'Er zal geen premieverhoging komen.' De klanten zullen er zelfs op vooruit kunnen gaan, denkt hij. 'We behouden onze eigen naam, maar kunnen nu wel gebruik gaan maken van de kennis van een grote club. Met Ardanta achter ons zullen we waarschijnlijk beter en groter kunnen worden.'

De directeur-aandeelhouder van NBV neemt pas afscheid met een feestje 'als alle spullen zijn getekend', weet Raaijmakers. Maar of dat feestje van de begrafenisverzekeraar ook 'leuk' wordt, is nog maar de vraag. 'Het is niet niks natuurlijk, 32 jaar', zegt de woordvoerder. 'Het bedrijf is net een kind dat je zelf hebt gemaakt en zien opgroeien. Het doet dan pijn tot in het hart om er weer afstand van te moeten nemen.'

Hoeveel de verkoop van NBV oplevert, weigert Raaijmakers te zeggen. Maar het loopt in de miljoenen, zoveel wil hij wel kwijt. Zo'n bedrag staat garant voor een riante begrafenis. Hoewel niet per se een onderwerp om grapjes over te maken, veroorlooft Raaijmakers zich toch een kwinkslag. 'Laten we hopen onze directeur-aandeelhouder bij zijn eigen bedrijf verzekerd is. Dan hebben wij er op termijn ook nog wat aan.'

Meer over