Teakfonds stapt uit particuliere markt

Goodwood, het grootste Nederlandse teakfonds, richt zich niet meer op particuliere beleggers. Dat zegt woordvoerder Laurens Brouns van Goodwood....

Marktleider Goodwood, in 1993 opgericht, heeft van 15 duizend beleggers ongeveer 200 miljoen euro in beheer. In Brazilië is daarvan 11 duizend hectare teakplantages beplant. Het fonds zegt zich terug te trekken van de particuliere markt omdat enerzijds de kosten van het toezicht door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) ‘te hoog’ zijn en anderzijds het negatieve imago van de branche de marketingkosten opjaagt. ‘Het wordt steeds moeilijker deze producten op de particuliere markt te verkopen.’

Volgens de Wet op het financieel toezicht betalen ‘aanbieders van beleggingsobjecten’ (zoals teak, maar ook wijn en dergelijke) over elke 450 duizend euro aan beheerd vermogen een heffing van duizend euro. Dat is ongeveer veertig keer zo veel als de heffing voor een regulier beleggingsfonds. ‘Dat betekent voor ons elk jaar een heffing van 300 duizend euro’, aldus Brouns.

Hij zegt ernaar te streven uiteindelijk met twee partners (en een financiering van de bank Credit Suisse) alle aandeelhouders uit te kopen.

Het management van Goodwood is veel bekritiseerd. Ton Taal, initiatiefnemer van een website die oproept tot meer zeggenschap voor de participanten in het teakfonds, zegt niet veel geloof te hechten aan de woorden van Brouns. ‘Ik hoop dat ik ongelijk krijg, maar het lijkt mij meer voor de hand liggen dat Goodwood aan zijn lot wordt overgelaten’, aldus Taal. ‘Ik zou niet weten waar het geld vandaan moet komen om alle deelnemers te betalen.’

De AFM doet sinds vorig jaar onderzoek naar aanbieders van beleggingsobjecten. Die moeten vanwege de nieuwe wetgeving sinds 1 januari vorig jaar over vergunningen beschikken. In algemene zin concludeerde de toezichthouder dat het vaak schort aan de deskundigheid van het management en aan goede informatieverstrekking aan klanten. Bovendien werd meer dan eens een financiële administratie met fouten en tekorten aangetroffen. Meer dan eens werd slechts 50 tot 60 procent van de inleg besteed aan het planten van teak. Ongeveer 30 duizend beleggers zouden belangen hebben in teakplantages.

Deze week maakte de toezichthouder bekend dat inmiddels aan 3 van de 44 aanbieders een vergunning is verleend. 21 aanbieders hebben hun vergunningaanvraag ingetrokken en in 9 gevallen is de vergunning geweigerd. De overige 11 aanvragen zijn nog in behandeling.

Goodwood zegt de vergunningaanvraag niet te hebben ingetrokken. ‘Ook voor het beheer van de huidige participaties is een vergunning nodig’, aldus Brouns.

Meer over