Teakfonds bereid toezicht centrale bank te accepteren

Teakhout moet uit de hoek van de vage beleggingen komen. Teak, waarin Nederlandse beleggers volgens schattingen 500 miljoen gulden hebben belegd, is een product dat zowel natuurvriendelijk als hoogrenderend is....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

Vrijdag organiseerde ATF een heus seminar, toepasselijk gehouden in het Koninklijk Insituut voor de Tropen in Amsterdam. Een forum van bosbouw-deskundigen sprak zich uit over de voordelen van duurzame houtproductie en de risico's van de teakteelt in het bijzonder. Er werd een rapport gepresenteerd onder de naam Teak 2000.

De beleggingen in teakhout danken hun grootste bekendheid aan de Ohra Teakwoodpolis, een levensverzekering met de mogelijkheid het ingelegde kapitaal te beleggen in een teakplantage op Costa Rica. Ohra heeft echter veel kritiek gekregen omdat de rendementsprognoses die de verzekeraar geeft, veel te hoog zouden zijn. Ook aan de vooruitzichten van andere teakfondsen wordt daarom getwijfeld.

Daarnaast worden de teakfondsen veelal geassocieerd met de debacles bij een aantal beleggingsfondsen in diamanten en struisvogels. Door individuele contracten met beleggers te sluiten, ontliepen deze bedrijven het toezicht en konden tientallen miljoenen spoorloos verdwijnen. Ook de meeste van het tiental Nederlandse teakfondsen hanteren een juridische constructie met individuele contracten. Nog dit jaar wil DNB tegen het fonds Bosque Teca Verde een proefproces voeren om zo te onderzoeken of het toch mogelijk is controle uit te oefenen.

ATF laat echter niets na om het imago op te vijzelen. Zo was Gerrit Braks - oud-minister van Landbouw - vrijdag aangetrokken als dagvoorzitter. Om de zekerheid voor de beleggers te vergroten, is er de Stichting Administratie- en Trustkantoor ATF onder voorzitterschap van oud-minister Fons van der Stee. Als eerste wil ATF nu ook de juridische structuur aanpassen. 'We willen een echte beleggingsinstelling worden die onder toezicht van De Nederlandsche bank valt', aldus oprichter Henk van Druten. ATF bestaat drie jaar en heeft inmiddels ruim duizend klanten die 43 miljoen gulden hebben ingelegd.

'Samen met KPMG Meijburg zijn we een nv aan het oprichten, waarvan de aandelen verhandeld kunnen worden. De aandeelhouders zullen naast teakbomen ook grond in bezit hebben. En we onderzoeken met Bruynzeel een project in Gabon. Het gaat daar om Okoumé-bomen, waar je al na twee tot drie jaar rendement op kunt halen. Dan bied je de beleggers zowel een korte als een lange-termijn-rendement', aldus van Druten.

Een steun in de rug voor ATF zijn de vergevorderde plannen in Engeland voor de oprichting van een beleggingsfonds dat zich richt op bosbouwprojecten. Volgens Lionel Fretz van het Britse Coopers & Lybrand, dat het fonds opzet, komt het product over enkele maanden op de markt. 'Uit onderzoek weten we dat er een markt voor moet zijn van tussen de 30 en 50 miljoen pond.' Lang niet het hele bedrag van 80 tot 135 miljoen gulden zal in teakhout worden gestoken. Fretz: 'We gaan ook beleggen in andere projecten, in natuurlijk bosbeheer en in de productie van pulphout'.

Overigens zal het Coopers-fonds volgens Fretz niet zo netjes worden als ATF wil zijn. ' We onderzoeken of het voor de cliënten niet aantrekkelijker is om het fonds te vestigen op een locatie die meer tax efficient is, de Kaaiman-eilanden bijvoorbeeld.'

Meer over